Ihr Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt

X
EINKAUF ABSCHLIEßEN
WEITER EINKAUFEN

Zeitschrift 3513

PRODUKT DETAILS
Rückgaben AGB

PRODUKTNUMMER :

830463

Hayrettin Karaman'ın Batıl Görüşlerine Reddiyeler-Ahmed Mahmud ÜnlüCübbeli Ahmed Hoca Yayın EviYayın Tarihi: 01 ocak 2017
Dil:TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 80
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: 1.hamur Kağıt
Boyut: 14x20ÖNSÖZ"Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma" ( ve Acirc;li ’lmrân Sûresi:8’den) diye dua eden kullarını metheden Allâh-u Te'âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlardan ve:"Benim (müşrik olan davet) ümmetimden yahut Yahudilerden veya Hristiyanlardan herkim beni duyar da sonra bana inanmaz-sa cehenneme girer" (Ahmed ibni Hanbel, el-Müs- ned, no: 19562, 32/332; İbni Ebî Şeybe, el-Mıısannef 10/25) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve âl-i eshâbına mîzan dolusu salât-ü selamlardan sonra!Maalesef günümüz Müslümanları o hâle gelmişlerdir ki adamları hakkın mîzânıyla tar-tarak: "Allâh-u Te'âlâ’nın hakkı bütün hakla-rın fevkındedir, kim olursa olsun ve ne söylerse söylesin, biz onu Kur’ân’a ve Sünnet’e arz ede-riz, muvâfık düşerse alırız, değilse sırtlarımızın arkasına atarız" diyecek yerde, hakkı adamların sözleriyle tartarak: "Felan hoca büyük âlimdir, o ne dediyse doğrudur, onun sözü Kitab’a ve Sün- net’e uymasa da elbet bir bildiği vardır" demeye başlamışlardır.İşte günümüzde Müslüman hatta Ehl-i Sün-net geçinen birçoklarının, hiç araştırmadan körü körüne taklit ettikleri üstad(!)lardan biri de Hay-rettin Karaman’dır.Evvelce biz de bu kişiyi ilim ehli biri zan-nederken sonra bazı sözlerini araştırdığımızda bu reddiyemizde okuyacağınız birçok şirk ve küfiir kelimelerine rastlayınca, bütün Müslü-manları bu şahsın saptırıcı hatta dinden çıkarıcı fikirlerinden sakındırmamızın ilmi emânet ge-reği boynumuzun borcu olduğunu anlayarak iş-te bu risâleyi kaleme aldık.Artık sizden talebimiz, hiçbir şahsî menfaat beklentisi yâhut kin ve ihtiras içermeyen, yal-nızca Allâh-u Te'âlâ’nm dînini müdâfaa mak-sadıyla kaleme alınmış olan bu risâleyi okuyup anlayarak îmânınızı sağlama almanız ve özel-likle bu şahsa aldanan kimselere bu risâleyi Allâh rızâsı için ulaştırmanızdır. Tebliğ bizden, tevfîk ise ancak Allâh-u Te'âlâ’dandır.

VORAUSSICHTLICHES LIEFERDATUM

Weitere Länder


12 Juli Dienstag-14 Juli Donnerstag

Aufgrund der von den Ländern ergriffenen Pandemiemaßnahmen können die Lieferzeiten variieren

Es wird vom Geschäft gesendet.

Wenn Sie einen gekauften Artikel nach Erhalt aus irgendeinem Grund zurückgeben möchten, müssen Sie dies innerhalb von 14 Tagen tun. Bei Abendkleidung beträgt diese Zeit 24 Stunden. Um diese Retoure vorzunehmen, müssen Sie sich zuerst mit Ihrem Sefamerve Account einloggen und einen Rückgabeanspruch erstellen. Weitere Informationen zur Retoure können Sie über HILFE - SUPPORT unter Rückgabe und Bestellung Stornierung finden.

Nachdem wir die Produkte erhalten haben, wird der Prozess für die Rückgabe gestartet und innerhalb von 3-5 Tagen vollendet.

Produktumtäusche sind jedoch nur für Einkäufe innerhalb der Türkei möglich.
Vielen Dank.