Produit Ajouté au Panier

X
COMPLÉTER LA COMMANDE
CONTINUER VOS ACHATS

Magazine - Livre 3513

DETAILS PRODUIT
CONDITION D’ANNULATION

CODE DE PRODUIT :

830463
Hayrettin Karaman'ın Batıl Görüşlerine Reddiyeler-Ahmed Mahmud ÜnlüCübbeli Ahmed Hoca Yayın Evi

Yayın Tarihi: 01 ocak 2017 Dil:TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 80 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: 1.hamur Kağıt Boyut: 14x20

ÖNSÖZ

"Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma" ( ve Acirc;li ’lmrân Sûresi:

8’den) diye dua eden kullarını metheden Allâh-u Te'âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlardan ve:

"Benim (müşrik olan davet) ümmetimden yahut Yahudilerden veya Hristiyanlardan herkim beni duyar da sonra bana inanmaz-sa cehenneme girer" (Ahmed ibni Hanbel, el-Müs- ned, no: 19562, 32/332; İbni Ebî Şeybe, el-Mıısannef 10/25) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve âl-i eshâbına mîzan dolusu salât-ü selamlardan sonra!

Maalesef günümüz Müslümanları o hâle gelmişlerdir ki adamları hakkın mîzânıyla tar-tarak: "Allâh-u Te'âlâ’nın hakkı bütün hakla-rın fevkındedir, kim olursa olsun ve ne söylerse söylesin, biz onu Kur’ân’a ve Sünnet’e arz ede-riz, muvâfık düşerse alırız, değilse sırtlarımızın arkasına atarız" diyecek yerde, hakkı adamların sözleriyle tartarak: "Felan hoca büyük âlimdir, o ne dediyse doğrudur, onun sözü Kitab’a ve Sün- net’e uymasa da elbet bir bildiği vardır" demeye başlamışlardır.

İşte günümüzde Müslüman hatta Ehl-i Sün-net geçinen birçoklarının, hiç araştırmadan körü körüne taklit ettikleri üstad(!)lardan biri de Hay-rettin Karaman’dır.

Evvelce biz de bu kişiyi ilim ehli biri zan-nederken sonra bazı sözlerini araştırdığımızda bu reddiyemizde okuyacağınız birçok şirk ve küfiir kelimelerine rastlayınca, bütün Müslü-manları bu şahsın saptırıcı hatta dinden çıkarıcı fikirlerinden sakındırmamızın ilmi emânet ge-reği boynumuzun borcu olduğunu anlayarak iş-te bu risâleyi kaleme aldık.

Artık sizden talebimiz, hiçbir şahsî menfaat beklentisi yâhut kin ve ihtiras içermeyen, yal-nızca Allâh-u Te'âlâ’nm dînini müdâfaa mak-sadıyla kaleme alınmış olan bu risâleyi okuyup anlayarak îmânınızı sağlama almanız ve özel-likle bu şahsa aldanan kimselere bu risâleyi Allâh rızâsı için ulaştırmanızdır. Tebliğ bizden, tevfîk ise ancak Allâh-u Te'âlâ’dandır.
DELAIS DE LIVRAISON ESTIMEE

Autres pays


19 Août Vendredi-22 Août Lundi

Les délais de livraison peuvent varier en raison des mesures pandémiques prises par les pays.

Sera Envoyé Par le Magasin.

Si vous souhaitez un remboursement pour une raison spécifique concernant votre produit, vous pouvez le retourner dans les 14 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu votre produit.Ce temps est de 24 heures pour les robes de soirée Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à notre site Web avec votre compte utilisateur sefamerve et de créer un enregistrement de remboursement. Pour plus d'informations sur les remboursements, vous pouvez vérifier en cliquant sur la rubique AİDE et cliquer sur la section Annulation et Remboursement.

Votre procédure de remboursement sera lancée et complété dans les 3 à 5 jours ouvrables,à la reception de l'article.

La procédure de changement n'est valable que pour les commandes de Turquie.