Product has been added to Cart

X
GO TO THE CART
CONTINUE SHOPPING

Tijdschrift - boek 3513

PRODUCT DETAIL
RETURN CONDITION

CODE :

830463
Hayrettin Karaman'ın Batıl Görüşlerine Reddiyeler-Ahmed Mahmud ÜnlüCübbeli Ahmed Hoca Yayın Evi

Yayın Tarihi: 01 ocak 2017 Dil:TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 80 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: 1.hamur Kağıt Boyut: 14x20

ÖNSÖZ

"Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma" ( ve Acirc;li ’lmrân Sûresi:

8’den) diye dua eden kullarını metheden Allâh-u Te'âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlardan ve:

"Benim (müşrik olan davet) ümmetimden yahut Yahudilerden veya Hristiyanlardan herkim beni duyar da sonra bana inanmaz-sa cehenneme girer" (Ahmed ibni Hanbel, el-Müs- ned, no: 19562, 32/332; İbni Ebî Şeybe, el-Mıısannef 10/25) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve âl-i eshâbına mîzan dolusu salât-ü selamlardan sonra!

Maalesef günümüz Müslümanları o hâle gelmişlerdir ki adamları hakkın mîzânıyla tar-tarak: "Allâh-u Te'âlâ’nın hakkı bütün hakla-rın fevkındedir, kim olursa olsun ve ne söylerse söylesin, biz onu Kur’ân’a ve Sünnet’e arz ede-riz, muvâfık düşerse alırız, değilse sırtlarımızın arkasına atarız" diyecek yerde, hakkı adamların sözleriyle tartarak: "Felan hoca büyük âlimdir, o ne dediyse doğrudur, onun sözü Kitab’a ve Sün- net’e uymasa da elbet bir bildiği vardır" demeye başlamışlardır.

İşte günümüzde Müslüman hatta Ehl-i Sün-net geçinen birçoklarının, hiç araştırmadan körü körüne taklit ettikleri üstad(!)lardan biri de Hay-rettin Karaman’dır.

Evvelce biz de bu kişiyi ilim ehli biri zan-nederken sonra bazı sözlerini araştırdığımızda bu reddiyemizde okuyacağınız birçok şirk ve küfiir kelimelerine rastlayınca, bütün Müslü-manları bu şahsın saptırıcı hatta dinden çıkarıcı fikirlerinden sakındırmamızın ilmi emânet ge-reği boynumuzun borcu olduğunu anlayarak iş-te bu risâleyi kaleme aldık.

Artık sizden talebimiz, hiçbir şahsî menfaat beklentisi yâhut kin ve ihtiras içermeyen, yal-nızca Allâh-u Te'âlâ’nm dînini müdâfaa mak-sadıyla kaleme alınmış olan bu risâleyi okuyup anlayarak îmânınızı sağlama almanız ve özel-likle bu şahsa aldanan kimselere bu risâleyi Allâh rızâsı için ulaştırmanızdır. Tebliğ bizden, tevfîk ise ancak Allâh-u Te'âlâ’dandır.
ESTIMATED DATE OF DELIVERY

Other Countries


23 Augustus Dinsdag-25 Augustus Donderdag

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

To Be Sent From The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.