Ihr Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt

X
EINKAUF ABSCHLIEßEN
WEITER EINKAUFEN

Zeitschrift 1124

PRODUKT DETAILS
Rückgaben AGB

PRODUKTNUMMER :

829210

Fihristli Büyük Cevşen ve Türkçe AçıklamasıÜrün Özellikleri :
Bilgisayar Hatlı Milyonlarca insanın Kur'ân-ı Kerim okumasını öğrendiği hattan.Okuması çok kolay bilgisayar hatlı
Renk Mavi ve Kahverengi
Ağırlık 0,64 gram
Baskı Rengi 2 Renk
Boy Hafız Boy 14 x 20 cm
Ağırlık : 676 gr
Kapak Sert Kapak
İç Kağıt Şamua Kağıt Kaliteli Basım
Cilt Şekli Sert Kapak
Sayfa 640 Sayfa
Fihristli Büyük Fihristli
MealliAçıklamaAshab-ı Bedir ve Şüheda-i Uhud
1. Bölüm:
Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe’, Vakıa, Cum’a Sûreleri, Haşir ve Bakara Sûrelerinin son âyetleriyle Hatim Duası
2. Bölüm: Cevşen-i Kebir
Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Bu duâ Peygamber Efendimize, Uhud Savaşı sırasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir.
3. Bölüm: Evrâd-ı Kudsiye
Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin (ks) tanzim ettiği Evrâd-ı Kudsiye‘nin yüz hasiyetinin ve faydasının bulunduğunu belirten Bedîüzzaman Hazretleri, Şâh-ı Nakşibend’in bu duâyı, Peygamberimiz’den (asm) mânâ âleminde ders aldığını belirtmektedir.
4. Bölüm: Delâili’n-Nur
Peygamber Efendimize (asm) mânâ yönünden en mükemmel ve en câmî salâvâtları kapsayan bir duadır.
5. Bölüm: Sekîne
Bediüzzaman’ın "esmâ-i sitte-i meşhure" olarak tâbir ettiği altı İsm-i A’zam’la birlikte bazı âyetlerin yer almaktadır.
6.Bölüm: Münâcât-ı Veyse’l-Karâni
Veysel Karanî Hazretlerinin münâcâtı
7. ve 8. Bölüm: Duâ-i Tercüman-ı İsm-i Azam ve Duâ-i İsm-i Azam
Cenâb-ı Hakk’ın pek çok ismi zikredilerek yapılan dualar
9 Bölüm: Münâcâtü’l-Kur’ân
Hazret-i Osman’ın (ra) tanzim ettiği Münâcâtü’l-Kur’ân’daki duâ cümleleri, doğrudan doğruya ayetteki ifadelerden alınmıştır. Bediüzzaman bunun hakkında, "Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi kudsîdir" demektedir.
10. Bölüm: Tahmidiye
Allah’ın ihsan ettiği nîmetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duânın, pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ olduğu belirtilmektedir.
11. Bölüm: Hülâsatü’l-Hülâsa
Allah’ın varlık ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudâtın şehâdetini ihtivâ etmektedir. ve Acirc;yetü’l-Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Bediüzzaman, "Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir" demektedir.
12. Bölüm: Tazarru ve Niyaz
Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatının Mesnev-i Nuriye mecmuasından alınmış dualarıdır.İçindekilerYâsîn Sûresi 6
Fetih Sûresi 28
Rahmân Sûresi 46
Mülk Sûresi 62
Nebe Sûresi 72
Hatim Duâsı 82
Cevşenü’l Kebîr 84
Evrâd-ı Kudsiye 194
Delâilü’n-Nûr 260
Sekîne 308
Münâcât-ı Veysel Karanî 314
Duâ-i Tercümân-ı Ism-i A’zam 320
Duâ-i ism-i A’zam 338
Münâcâtü’l-Kur’ân 346
Tahmîdiye 448
Hulâsatü’l Hulâsa 496
Tazarru’ ve Niyâz-1 540
Tazarru’ve Niyâz-2 552
Tazarru’ve Niyâz-3 564
Celcelutiye Kasidesi 576
Ashab-ı Bedir ve Şüheda-i Uhud 620

VORAUSSICHTLICHES LIEFERDATUM

Weitere Länder


15 Juli Freitag-18 Juli Montag

Aufgrund der von den Ländern ergriffenen Pandemiemaßnahmen können die Lieferzeiten variieren

Es wird vom Geschäft gesendet.

Wenn Sie einen gekauften Artikel nach Erhalt aus irgendeinem Grund zurückgeben möchten, müssen Sie dies innerhalb von 14 Tagen tun. Bei Abendkleidung beträgt diese Zeit 24 Stunden. Um diese Retoure vorzunehmen, müssen Sie sich zuerst mit Ihrem Sefamerve Account einloggen und einen Rückgabeanspruch erstellen. Weitere Informationen zur Retoure können Sie über HILFE - SUPPORT unter Rückgabe und Bestellung Stornierung finden.

Nachdem wir die Produkte erhalten haben, wird der Prozess für die Rückgabe gestartet und innerhalb von 3-5 Tagen vollendet.

Produktumtäusche sind jedoch nur für Einkäufe innerhalb der Türkei möglich.
Vielen Dank.