Product has been added to Cart

X
GO TO THE CART
CONTINUE SHOPPING

Tijdschrift - boek 1124

PRODUCT DETAIL
RETURN CONDITION

CODE :

829210
Fihristli Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması

Ürün Özellikleri :

Bilgisayar Hatlı Milyonlarca insanın Kur'ân-ı Kerim okumasını öğrendiği hattan.Okuması çok kolay bilgisayar hatlıRenk Mavi ve KahverengiAğırlık 0,64 gramBaskı Rengi 2 RenkBoy Hafız Boy 14 x 20 cmAğırlık : 676 gr Kapak Sert Kapakİç Kağıt Şamua Kağıt Kaliteli BasımCilt Şekli Sert KapakSayfa 640 SayfaFihristli Büyük FihristliMealli

Açıklama

Ashab-ı Bedir ve Şüheda-i Uhud1. Bölüm:Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe’, Vakıa, Cum’a Sûreleri, Haşir ve Bakara Sûrelerinin son âyetleriyle Hatim Duası 2. Bölüm: Cevşen-i Kebir Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Bu duâ Peygamber Efendimize, Uhud Savaşı sırasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir. 3. Bölüm: Evrâd-ı Kudsiye Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin (ks) tanzim ettiği Evrâd-ı Kudsiye‘nin yüz hasiyetinin ve faydasının bulunduğunu belirten Bedîüzzaman Hazretleri, Şâh-ı Nakşibend’in bu duâyı, Peygamberimiz’den (asm) mânâ âleminde ders aldığını belirtmektedir. 4. Bölüm: Delâili’n-Nur Peygamber Efendimize (asm) mânâ yönünden en mükemmel ve en câmî salâvâtları kapsayan bir duadır. 5. Bölüm: SekîneBediüzzaman’ın "esmâ-i sitte-i meşhure" olarak tâbir ettiği altı İsm-i A’zam’la birlikte bazı âyetlerin yer almaktadır. 6.Bölüm: Münâcât-ı Veyse’l-KarâniVeysel Karanî Hazretlerinin münâcâtı 7. ve 8. Bölüm: Duâ-i Tercüman-ı İsm-i Azam ve Duâ-i İsm-i AzamCenâb-ı Hakk’ın pek çok ismi zikredilerek yapılan dualar9 Bölüm: Münâcâtü’l-Kur’ân Hazret-i Osman’ın (ra) tanzim ettiği Münâcâtü’l-Kur’ân’daki duâ cümleleri, doğrudan doğruya ayetteki ifadelerden alınmıştır. Bediüzzaman bunun hakkında, "Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi kudsîdir" demektedir. 10. Bölüm: TahmidiyeAllah’ın ihsan ettiği nîmetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duânın, pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ olduğu belirtilmektedir.11. Bölüm: Hülâsatü’l-HülâsaAllah’ın varlık ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudâtın şehâdetini ihtivâ etmektedir. ve Acirc;yetü’l-Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Bediüzzaman, "Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir" demektedir. 12. Bölüm: Tazarru ve NiyazBediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatının Mesnev-i Nuriye mecmuasından alınmış dualarıdır.

İçindekiler

Yâsîn Sûresi 6 Fetih Sûresi 28 Rahmân Sûresi 46 Mülk Sûresi 62 Nebe Sûresi 72 Hatim Duâsı 82 Cevşenü’l Kebîr 84 Evrâd-ı Kudsiye 194Delâilü’n-Nûr 260 Sekîne 308 Münâcât-ı Veysel Karanî 314 Duâ-i Tercümân-ı Ism-i A’zam 320Duâ-i ism-i A’zam 338 Münâcâtü’l-Kur’ân 346 Tahmîdiye 448 Hulâsatü’l Hulâsa 496 Tazarru’ ve Niyâz-1 540 Tazarru’ve Niyâz-2 552 Tazarru’ve Niyâz-3 564Celcelutiye Kasidesi 576 Ashab-ı Bedir ve Şüheda-i Uhud 620
ESTIMATED DATE OF DELIVERY

Other Countries


25 Augustus Donderdag-27 Augustus Zaterdag

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

To Be Sent From The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.