تمت اضافة السلعة إلى سلتكم

X
اذهب الى السلة
أكمل عملية الشراء

مجلة 3383

تفاصيل السلع
شروط الإعادة

رمز السلعة :

830385
Açıklamalı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi – Yusuf Tavaslı
17x24cm Ebat - Büyük Boy Ciltli
Yazar:Yusuf Tavaslı Kategori: Rüya Tabirleri Sayfa Sayısı:1216 Sayfa Boyut:17 x 24 cm Basım Tarihi:2014 Kapak Türü:Ciltli Sert Kapak Kağıt Türü:Kitap Kağıdı Dili:Türkçe
ÖNSÖZ
Açıklamalı Rüya Tabirleri Ansiklopedisi adını verdiğim bu eserimi, değerli oku rlarıma sunarken, rüya görmekle ilgili, birkaç kısa cümlecikle ifade-i meramda bulunmayı muvafık gördüm.
Şu fani dünyada rüya görmeyen hiçbir fani insan yoktur. Her insan rüya görür, görecektir ve görmeye devam edecektir. Şu da bir gerçektir ki, rüya görmek, ya da görmemek, hiç kimsenin kendi elinde ve kendi isteğinde olan bir durum da değildir. Herkes rüya görür, hiç kimse ben rüya görmüyorum diyemez. Hoş insan rüya görmek istese de göremez ya! Bir kimse, rüya görmek için, her ne kadar istekli olursa olsun, kendi çabasıyla rüya görmesi mümkün değildir. Belli ki, rüya denen müjdeyi, inana gösteren ve hazırlayıp sunan bir kuvvet ve kudret var. Hiçbir şey tesadüfi (kendiliğinden olmuş) değildir. Rüya deyip geçmeyesin. Onun dizginini tutan, dilediğini dilediğine veren, istediğini istediğine gösteren bir kudret var. Ve o kudretin gücü her şeye yetmektedir.
Şu da akılda tutulması gerekli bir gerçektir ki, bir kimsenin gördüğürüyalar, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. İyi ve güzel rüyalarolduğu gibi,kötü ve korkulu rüyalarda vardır. Önemli olan kişinin,iyi ve güzel rüyalar görebilmemutluluğuna ermesidir. Yüce peygamberimiz hadis-i şeriflerinde rüyalar açıklık ve netlik bakımından üç kısma ayrılırlar buyurmuştur.
1-Allah tarafından, yani uykuda iken kuluna Allah’ın bildirdiği rüyadır ki, yoruma ihtiyaç yoktur. Açık ve nettir.
2-Melek tarafından, yani kişiye uykusunda rüya meleği tarafından gösterilir ki, bu rüya yoruma muhtaçtır.
3- Şeytan tarafından, yani kişiye uykusunda şeytan tarafından telkin edilen, gösterilendir ki, "Edğas-u ahlam" dır. Yorumlanmaya değmez, karma karışık seçilemeyen rüyalardır. Allah Teala ve melek tarafından gösterilen rüyalar, iyi ve güzel rüyalardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyalar, kötü ve korkulu rüyalardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kötülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır.
Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyaları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyalar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, yapılan yoruma göre gerçekleşir.
Rüya tabiri ilmi, dinimizin islam’da önemli bir ilimdir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de bildirilen misal ve örnekler, yüce peygamberimizden gelen bilgiler, bu ilmin değerini gösteren yanılmaz gerçek belgelerdir.
Görülen rüyayı yorumlamakonusunda ise; bilgi ve ehliyet sahibi, insanların hayır ve iyiliğini isteyen, nasihat ve öğüt ehli, gönlü Allah sevgisiyle dopdolu kimseye anlatmalı ve yorumlatmalıdır. Bu vasıfta (özellikle) birini bulamayan kimse, gördüğü rüyayı yorumlatmamalı, onu kimseye de söylememelidir. Kendi kendine: "Hayırdır inşallah, Allahımrüyamhayra çıkar." Diyerek, rüyasını unutmalıdır. Böyle yaparsa,rüyasıkötü de olsa, bir zarar görmez demek olur.
Bu kitabım, büyük İslam alimi ve ünlü rüya yorumu bilginlerinden İmam-ı Nablusi, İbn-i Sirin, Cafer-i Sadık, Kirmani, Cabir’il Mağribi, Ebu Saidil Vaiz, Seyyid Süleyman ve diğer rüya yorumu ustalarının muteber tabirlerini ve yorumlarını ihtiva etmektedir (içermektedir).
Her şeyin en doğrusunu bilen yalnızca Cenab-ı Allah’tır. Muvaffakiyet ve başarıya ulaştıran da ancak O’dur. ve minallahit’ Tevfik.
El’Hace Hattat Hafız-Yusuf Tavaslı
GİRİŞ
Rüya ilmi başlı başına bir ilim dalıdır. Görülen rüyaları gerektiği gibi doğru bir şekilde yorumlamak, başlı başına bir bilgiye, bir anlayışa (zekaya) dayanmaktadır. Gelişi güzel rastgele rüya yorumlanma, yorumlanamaz. Hele hele yalan dolan katarak rüya yorumlamak, günahtır. Ahrette azabı gerektiren bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu bilgileri ilerleyen sayfalarımızda göreceğiz. Rüya yorulama işini seven ve isteyen veya bu yolda merakı olan kimselerin, bu işin kurallarını, gerekli şartlarını öğrenmeleri ve konuda emek harcamaları, göz nuru dökmeleri gerekmektedir.
Ey Dost! Rüya denilen muamma, insanoğlunun var oluşuyla başlamıştır. İnsanın yaratılmasıyla başlamış olan rüya ilmi, bütün peygamberlerin kabul ettiği ve önem verdiği bir ilim olarak devam ede gelmiştir. Peygamberler rüya ilmine değer vererek onunla amel etmişlerdir. Hz. Peygambere vahiy, rüya ile başlamıştır. Bu husustaki örnekleri yeri geldikçe okuyacağız.
Rüya denilen hadise (olay) önemli bir hadisedir. İnsanoğlunu devamlı meşgul etmiştir. Dünyanın var oluşundan bu yana insanoğlu, rüya denilen olayları göre gelmiş ve görmeye devam edecektir.
Rüya’nın bu denli öneminden olacak ki, Batı ve Doğu’da pek çok ilim erbabı, rüya ile ilgilenmiş ve bu konuda insanların ilgisini çeken eserler ( kitablar ) yazmışlardır.
Modern ilmin dahi, rüya denilen bu muammayı çözebilmek için kolları sıvadığını görüyoruz. Bununla beraber bu ciddi ve hummalı çalışmalara rağmen, henüz rüyanın muammalığı ve esrarı çözülebilmiş değildir.
Rüya, gaybdan haber alma gerçeğine dayanır. Hz. peygamber Hadis-i Şeriflerinde:
"Salih, imanlı bir kimsenin gördüğü güzel rüya, peygamberliğin kırkaltı cüz’ünden (parçasından) biridir." Buyurmuş ve yine:
"Mü’min bir kimsenin gördüğü rüya, sanki Rabbiyle uykuda konuştuğu bir çeşit sevindirici müjdelerdir."
Ve diğer bir hadislerinde de:
"Benden sonra peygamberlik müjdelerinden hiçbir şey kalmamıştır. Ancak doğru ve Salih rüya "Mübeşşirat" kalmış olacaktır" buyurmuşlardır.
Dinimiz Müslümanlıkta güzel rüyanın önemi büyüktür. Doğru ve gerçek rüya, Peygamberlerin özelliklerinden bir parçadır.
Yani, peygamberler vahiy yolunda gaybdan haber alırlar, gaybdan haberdar edilirler. Hz. Peygamber (s.a.v.), Salih, (doğru) ve güzel rüyayı gaybdan haberdar olma anlamına gelen peygamberlerin vahiy yoluyla gaybdan haberdar olma özelliğine benzetiyor.
Evet, rüyanın insan hayatıyla birlikte ortaya çıktığı ve insanoğlunun var oluşuyla başlamış olduğu gerçeği göz önünde tutulursa, bu ilahi nimetin insanoğluna bir lutuf, bir gaye ve bir amaç için verilmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur ve işin aslı da budur.
Ey Dost! Gerçek şudur ki, bu dünyada herkes rüya görebilir. İyi rüyalar olduğu gibi, kötü rüyalar da vardır. Önemli olan iyi rüyalar görebilme kabiliyet ve saadetine erişmektir.
İnsan, rüyada bazen ileride başına gelecek iyilikleri veya kötülükleri aynen görebilir. Bu gündüz gibi apaçık güneş gibi rüyalardır. Bazen de rumuzlu (ileride başına gelecek halleri işaretle) görür ki, bu tür rüyalar ancak yorumlatılarak öğrenilebilir.
Unutulmamalıdır ki rüyalar bir bilen ve rüya işinden anlayan birisine yorumlatılır. Her önüne gelene rüya yorumlattırılmaz. Bu bilgileri yeri geldikçe okuyacağız.
Ey Dost! Rüya, insanoğlunun yaşamında kayıtsız ve şartsız olarak bulunduğuna göre, bu hadiseyi, bu olayı tabir edenlerin de bulunmuş olması bir gerçeğin ifadesidir. Rüya denilen bu güzel nimeti tabir edebilmek, onu kurallarına göre yorumlayabilmek için bu konuda bilgi sahibi olmak gerekir.
Görülen bir rüyaya yalan katmak nasıl ilahi bir suç ise, bilmediği bir rüyayı yalan karıştırarak yorumlamak ta aynı şekilde ilahi bir suç işlemek demektir.
Sevgili Peygamberimiz Hadis-i Şeriflerinde:
"Kim yalancıktan rüya gördüm diye söylenirse, kıyamet günü iki arpa tanesini birbirine düğümlemesi emredilir." buyurmuşlardır.
Evet iki arpa tanesini birbirine bağlamak, düğümlemek mümkün olmadığına göre, görmediği rüyayı gördüm diyen ve bu yalan rüyayı anlatmak için yalan sözler uyduran kimsenin ahiret azabı çok çetin ve şiddetli olacak demektir. İki arpayı birbirine düğümleyemeyecek ve bu şekilde azab edilecektir. Azabı ve cezası devamlı olacaktır.
Neden cezası büyüktür diyecek olursan, cevab olarak deriz ki, doğru rüya peygamberlikten bir parçadır. Doğru rüya, mü’min ve Müslüman kullarına Allah tarafından sevindirici bir müjdedir. Görmediği rüyayı gördüm diyen kimse, Allah’ iftira etmiş olur. Allah’a iftira etmenin cezası ise, şiddetli ve devamlı olacak demektir.
Yine Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki:
"Kim ki, rüyasına kasıtlı olarak yalan karıştırıp anlatırsa, ahrette ateşten bir oturacak yer hazırlamıştır."
Evet, rüyasına yalan karıştıranın göreceği azab böylece bildirilmiş oluyor. Aynı caze ve azab rüyaya yalan karıştırarak yorum ve tabir eden kimseye de verilecektir.
İslam dininde rüyanın önemi bu denli büyüt ve kıymetlidir. Bunun kıymet ve değerini korumalı, bu değerli nimete yalan, dolan karıştırmamalıdır.
KUR’AN-I KERİM’DE RÜYA
Kur’anı Kerim’de güzel rüyalar ile ilgili örnekler verilmektedir. Hz. İbrahim Hz. Yusuf’un rüyaları çok önemli ve net Kur’an’ın verdiği rüya örnekleridir.
ÖNCE RÜYALAR İKİ KISMA AYRILIR:
1-Doğru ve gerçek (Salih) rüyalar.
2-Yalan ve karmakarışık rüyalar.
1-Doğru rüyalar, Allah’tandır. Bunlara Rahmani rüyalar da diyoruz. Aynı zamanda Salih ve sadık rüyalar de deniyor.
2.Kötü ve yalan rüyalar, şeytandandır. Bunlar şeytani rüyalar da diyoruz ki bunlar karışık, karmakarışık rüyalardır.
Doğru rüyalar, gündüz gibi aşikar olup apaçık gerçekleşen rüyalardır. Bunların tabir edilmeye, yorumlanmaya ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bu rüyalar tabir edilmez, görüldüğü gibi tatbik edilir (uygulanır).
Kur’an-ı Kerim’de bunun örnekleri vardır. Bu gerçek rüyaları olduğu gibi kabul etmişlerdir. Gördüğü gibi uygulamışlar ve rüya ile amel edilmiştir.Hz. İbrahim peygamberin rüyasını bu konuda örnek alabiliriz.
Açıklamalı Büyük Rüyâ Tabirleri Ansiklopedisi adını verdi ve not;ğim bu eserimi, değerli okurlarıma sunarken, rüyâ görmekle il ve not;gili, bir kaç kısa cümlecikle ifâde-i meramda bulunmayı mavafık gördüm. Şu fâni dünyada rüyâ görmeyen hiç bir insan yoktur. Her in ve not;san rüyâ görür, görecektir ve görmeye devam edecektir. Şu da bir gerçektir ki, rüyâ görmek, ya da görmemek, hiç kimsenin kendi elinde ve kendi isteğinde olan bir durum da değildir. Herkes rü ve not;yâ görür, hiç kimse ben rüyâ görmüyorum diyemez. Hoş insan rüyâ görmek istese de göremez ya! Bir kimse, rüyâ görmek için, her ne kadar istekli olursa olsun, kendi çabasıyla rüyâ görmesi mümkün değildir. Belli ki, rüyâ denen müjdeyi, insana gösteren ve hazırlayıp sunan bir kuvvet ve kudret var. Hiçbir şey tesâdüfî (kendiliğinden olmuş) değildir. Rüyâ deyip geçmeyesin. Onun diz ve not;ginini tutan, dilediğini dilediğine veren, istediğini istediğine gös ve not;teren bir kudret var. Ve o kudretin gücü herşeye yetmektedir. Şu da akılda tutulması gerekli bir gerçektir ki, bir kimsenin gördüğü rüyâlar, iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır. İyi ve güzel rüyâlar olduğu gibi, kötü ve korkulu rüyâlar da vardır. Önemli olan kişinin, iyi ve güzel rüyâlar görebilme mutluluğuna ermesidir. Yüce peygamberimiz hadis-i şeriflerinde rüyâlar açıklık ve netlik bakımından üç kışıma ayrılırlar buyurmuştur: 1.Allah tarafından, yani uykuda iken kuluna Allah’ın bildir ve not;diği rüyâdır ki, yoruma ihtiyacı yoktur. Açık ve nettir. 2.Melek tarafından, yani kişiye uykusunda rüyâ meleği tara ve not;fından gösterilir ki, bu rüyâ yoruma muhtaçtır. 3.Şeytan tarafından, yani kişiye uykusunda şeytan tarafın ve not;dan telkin edilen, gösterilendir ki, "Edğâs-u ahlâm"dır. Yorum ve not;lanmayadeğmez, karma karışık seçilemeyen rüyâlardır. Allah Teâla ve melek tarafından gösterilen rüyâlar, iyi ve güzel rüyâlardır. Şeytan tarafından telkin edilip gösterilen rüyâlar, kötü ve korkulu rüyâlardır. Çünkü şeytan, insana hayır göstermez. O kö-tülüğün kaynağı, insanın düşmanıdır. Şu gerçeği de aklımızda tutalım ki, görülen rüyâları kötüye yormamalıyız. Çünkü rüyâlar nasıl yorumlanırsa, öyle çıkar, ya ve not;pılan yoruma göre gerçekleşir. Rüyâ tâbiri ilmi, dinimiz İslâm’da önemli bir ilimdir. Yüce ki ve not;tabımızKurân-ı Kerim’de bildirilen misâl ve örnekler, yüce pey ve not;gamberimizden gelen bilgiler, bu ilmin değerini gösteren yanıl ve not;maz gerçek belgelerdir. Görülen rüyâyı yorumlama konusunda ise; bilgi ve ehliyet sahibi, insanların hayır ve iyiliğini isteyen, nasihat ve öğüt ehli, gönlü Allah sevgisiyle dobdolu kimseye anlatmalı ve yorumlatmalıdır. Bu vasıfta (özellikte) birini bulamayankimse, gördüğü rüyâyı yorumlatmamak, onu kimseye de söylememelidir. Kendi kendine: "Hayırdır inşallah, Allahım rüyam hayra çıkar."diyerek, rüyâsını unutmalıdır. Böyle yaparsa, rüyâsı kötü de olsa, bir za-rargörmez demek olur.
Bu kitabım, büyük İslâm âlimi ve ünlü rüyâ yorumu bilginle ve not;rinden İmâm-ı Nablûsî, İbn-i Kesir, İbn-i Şirin, Câfer-i Sadık, Kirmânî, Câbir’il Mağribî, Ebû Saidil’Vâiz, Seyyid Süleyman ve diğer rüyâ yorumu ustalarının mûteber tâbirlerini ve yorumlarını ihtivâ etmektedir (içermektedir). Herşeyin en doğrusunu bilen yalnızca Cenâb-ı Allah’tır. Mu ve not;vaffakiyet ve başarıya ulaştıran da ancak O’dur. Ve minallahit tevfik. Rüyâ ilmi başlı başına bir ilim dalıdır. Görülen rüyâları ge ve not;rektiği gibi doğru bir şekilde yorumlamak, başlı başına bir bil ve not;giye, bir anlayışa (zekâya) dayanmaktır. Gelişi güzel rastgele rü ve not;yâ yorumlanmaz, yorumlanamaz. Hele hele yalan dolan kata ve not;rak rüyâ yorumlamak, günahtır. ve Acirc;hirette azabı gerektiren bir durumdur. Hadis-i şeriflerde bu bilgileri ilerleyen sayfalarımız ve not;da göreceğiz. Rüyâ yorumlama işini seven ve isteyen veya bu yolda merakı olan kimselerin, bu işin kurallarını, gerekli şartla ve not;rını öğrenmeleri ve konuda emek harcamaları, göznûru dök ve not;meleri gerekmektedir. Ey Dost! Rüyâ denilen muamma, insanoğlunun var oluşuy ve not;la başlamıştır. İnsanın yaratılmasıyla başlamış olan rüyâ ilmi, bütün peygamberlerin kabul ettiği ve önem verdiği bir ilim ola ve not;rak devam ede gelmiştir. Peygamberler rüyâ ilmine değer vere ve not;rek onunla amel etmişlerdir. Hz. Peygambere vahiy, rüyâ ile başlamıştır. Bu husustaki örnekleri yeri geldikçe okuyacağız. Rüyâ denilen hadise (olay) çok önemli bir hadisedir. İnsa ve not;noğlunu devamlı meşgul etmiştir. Dünyanın var oluşundan bu yana insanoğlu, rüyâ denilen olayları göre gelmiş ve görmeye devam edecektir. Rüyâ’nm bu denli öneminden olacak ki, Batı ve Doğu’da pek çok ilim erbabı, rüyâ ile ilgilenmiş ve bu konuda insanların ilgisini çeken eserler (kitablar)yazmışlardır. Modern ilmin dahi, rüyâ denilen bu muammayı çözebil ve not;mek için kolları sıvadığını görüyoruz. Bununla bereber bu ciddi ve hummalı çalışmalara rağmen, henüz rüyânın muammalığı ve esrarı çözülebilmiş değildir. Rüyâ, gayıbdan haber alma gerçeğine dayanır. Hz. Peygam ve not;ber Hadis-i Şeriflerinde: "Salih, imanlı bir kimsenin gördüğü güzel rüyâ, peygamberli ve not;ğin kırk altı cüz’ünden (parçasından) biridir." buyurmuş ve yine: "Mü’min bir kimsenin gördüğü rüyâ, sanki Rabbiyle uykuda ko ve not;nuştuğu bir çeşit sevindirici müjdelerdir" ve diğer bir hadislerinde de: "Benden sonra peygamberlik müjdelerinden hiç bir şey kalma ve not;mıştır. Ancak doğru ve salih rüyâ "Mübeşşirât" kalmış olacaktır" buyurmuşlardır. Dinimiz müslümanlıkta güzel rüyânın önemi büyüktür. Doğru ve gerçek rüyâ, Peygamberlerin özelliklerinden bir par ve not;çadır. Yani, peygamberler vahiy yoluyla gayıbdan haber alırlar, gayıbdan haberdâr edilirler. Hz.Peygamber (s.a.u.), salih, (doğru) ve güzel rüyâyı gayıbdan haberdâr olma anlamına gelen pey ve not;gamberlerin vahiy yoluyla gayıbdan haberdâr olma özelliğine benzetiyor. Evet, rüyânm insan hayatıyla birlikte ortaya çıktığı ve insa ve not;noğlunun var oluşuyla başlamış olduğu gerçeği gözönünde tu ve not;tulursa, bu İlâhi nimetin insanoğluna bir lutûf, bir gaye ve bir amaç için verilmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur ve işin as ve not;lı da budur. Ey Dost! Gerçek şudur ki, bu dünyada herkes rüyâ görebilir. İyi rüyâlar olduğu gibi, kötü rüyâlar da vardır. Önemli olan iyi rüyâlar görebilme kabiliyet ve saâdetine erişmektir. İnsan, rüyâda bazen ileride başına gelecek iyilikleri veya kötülükleri aynen görebilir. Bu gündüz gibi apaçık güneş gibi rüyâlardır. Bazen de rumuzlu (ileridebaşına gelecek halleri işaret ve not;le) görür ki, bu tür rüyâlar ancak yorumlatılarak öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki rüyâlar bir bilen ve rüyâ işinden anla ve not;yan birisine yorumlatılır. Her önüne gelene rüyâ yorumlattırılmaz. Bu bilgileri yeri geldikçe okuyacağız. Ey Dost! Rüyâ, insanoğlunun yaşamında kayıtsız ve şartsız olarak bulunduğuna göre, bu hadiseyi, bu olayı tabir edenlerin de bulunmuş olması bir gerçeğin ifadesidir. Rüyâ denilen bu güzel nimeti tabir edebilmek, onu kurallarına göre yorumlaya ve not;bilmek için bu konuda bilgi sahibi olmak gerekir. Görülen bir rüyâya yalan katmak nasıl İlâhi bir suç ise, bil ve not;mediği bir rüyâyı yalan karıştırarak yorumlamak ta aynı şekil ve not;de İlâhi bir suç işlemek demektir. Sevgili Peygamberimiz Hadis-î Şeriflerinde: "Kim yalancıktan rüyâ gördüm diye söylerse, kıyamet günü iki arpa tanesini birbirine düğümlemesiemredilir." buyurmuşlardır. Evet iki arpa tanesini birbirine bağlamak, düğümlemek mümkün olmadığına göre, görmediği rüyâyı gördüm diyen ve bu yalan rüyâyı anlatmak için yalan sözler uyduran kimsenin âhiret azabı çok çetin ve şiddetli olacak demektir. İki arpayı bir ve not;birine düğümleyemeyecek ve bu şekilde azab edilecektir. Azabı ve cezâsı devamlı olacaktır. Neden cezası büyüktür diyecek olursan, cevâb olarak deriz ki, doğru rüyâ peygamberlikten bir parçadır. Doğru rüyâ, mü’min ve müslüman kullarına Allah tarafından sevindirici bir müjdedir, görmediği bir rüyâyı gördüm diyen kimse, Allâh’a if ve not;tira etmiş olur. Allâh’a iftira etmenin cezâsı ise, şiddetli ve de ve not;vamlı olacak demektir. Yine Hadis-i Şerifde buyuruluyor ki: "Kim ki, rüyasına kasıtlı olarak yalankarıştırıp anlatırsa, âhi- rette ateşten bir oturacak yer hazırlamıştır."
Evet, rüyâsma yalan karıştıranın göreceği azâb böylece bil ve not;dirilmiş oluyor. Aynı cezâ ve azab rüyâya yalan karıştırarak yo ve not;rum ve tabir eden kimseye de verilecektir. İslâm dininde rüyânm önemi bu denli büyük ve kıymetli ve not;dir. Bunun kıymet ve değerini korumalı, bu değerli nimete ya ve not;lan, dolan karıştırmamalıdır. İÇİNDEKİLER KUR’ ve Acirc;N-I KERÎM’DE RÛY ve Acirc; 8 HZ İBRAHİM’İN RÛY ve Acirc;SI 8 HZ YÛSUF’UN RÛY ve Acirc;SI 11 İNSANLAR RÜY ve Acirc; GÖRME YÖ ve not;NÜNDEN ÜÇ KISMA AYRILIR 15 HERKES RÛY ve Acirc; GÖRÜR VE RÛ- Y ve Acirc;SI DOĞRU ÇIKABİLİR 17 GÜZEL RÛY ve Acirc; BİR MÜJDEDİR 18 RÛY ve Acirc;LAR ÜÇ KIŞIMA AYRILIR 18 GÜZEL RÛY ve Acirc; GÖREN 19 KÖTÜ BİR RÛY ve Acirc; GÖREN 20 İSTİH ve Acirc;RE HAYIRLI BİR İŞ İÇİN RÛY ve Acirc;YA YATMAK 21 ÜMMÜL’ FADL’IN RÛY ve Acirc;SINDAN KORKMASI VE HZ PEYGAM ve not;BERİN ONU HAYRA YORUMU 22 HZ PEYGAMBERİ RÛY ve Acirc;DA GÖRMEK 23 EZ ve Acirc;N-I MUHAMMEDİ VE RÛY ve Acirc; 23 PEYGAMBERİMİZİN HZ EBÛ- BEKR’İ RÛY ve Acirc;DA GÖRMESİ VE HZ EBÛ BEKR’İNYORUMU 24 HZ EBÛBEKRİN (R A ) RÛY ve Acirc;SI 24 HZ EBÛ BEKR’İN (R A ) BİR ADAMIN AYNI RÛY ve Acirc;SINI İKİ AYRI ŞEKİLDE YORUMU 25 PEYGAMBERİMİZİN TEMİZ ZEV ve not;CESİ HZ SAFİYYE’NİN HAYBER KALESİNİN FETHİNDEN ÖNCE GÖRDÜĞÜ RÜY ve Acirc;YI PEYGAMBE ve not;RİMİZE ANLATMASI 26 1167 RÜY ve Acirc;NIN ÖNEMİNİ BİLDİREN HADİS-İ ŞERİFLERDEN BİRKAÇ ÖRNEK 29 RÛY ve Acirc;LAR ÜÇ ÇEŞİTTİR 32 KÖTÜ RÜY ve Acirc; GÖREN NE YAP ve not;MALIDIR 33 RÜY ve Acirc;LARIN GÜZEL OLANINA RÜY ve Acirc;, KÖTÜ OLANINA HULÜM DENİR 34 ŞEYTANIN KİŞİYİ RÜY ve Acirc;SINDA KORKUTMASI KORKULU KÖTÜ RÜY ve Acirc; GÖRMEK 36 GÖRMEDİĞİ BİR RÜY ve Acirc;YI GÖRDÜM DEMENİN VE RÜY ve Acirc;SINA YALAN KARIŞTIRMANIN CEZ ve Acirc;SI 38 HERKESE RÜY ve Acirc;YORUMLATIL ve not;MAZ ZÎR ve Acirc; RÜY ve Acirc; YORUMLANDI ve not;ĞI ŞEKLİYLE GERÇEKLEŞİR 40 RÛY ve Acirc;LAR YORUMLANDIĞI GİBİ ÇIKAR BİR ÖRNEK 42 S ve Acirc;LİH RÜY ve Acirc; ALLAH’TAN BİR MÜJDEDİR MÜ’MİNİN RÛY ve Acirc;SI PEYGAMBERLİĞİN KIRKALTI- DA BİR PARÇASIDIR 44 PEYGAMBERLİĞİN SONA ERME ve not;Sİ VE "MÜBEŞŞİR ve Acirc;TIN" HAYIR ve not;LI HABER VEREN İŞ ve Acirc;RETLERİN DEVAM EDECEĞİ 45 HAZRET-İ PEYGAMBERİ RÜY ve Acirc;DA GÖRMEK GERÇEKTİR 51 HZ PEYGAMBERİN SABAH NA ve not;MAZINDAN SONRA RÜY ve Acirc;LARI YORUMLAMASI 52 1168 AB 53 ABA 53 ABANOZ AĞACI 53 ABDEST ALMAK 54 ABDESTBOZMAK 55 ABDESTH ve Acirc;NE 55 ABESE SÛRESİ 56 ve Acirc;B-I HAYAT 56 ve Acirc;BİDE 56 ABLA 56 ABLUKA 56 ABONE 57 ABRAŞ 57 ACELE 57 ACEM 57 ACEMİ 57 ACENTA 58 ACI 58 ACI BAKLA 58 ACI ÇEKMEK 58 ACIKLI 58 ACIKMAK 58 ACIMAK 59 ACITMAK 59 ACI YEMEK 59 ve Acirc;CİZ 59 ACUR 59 ACÛZE 59 ACVE 59 AÇ 59 AÇ GÖZLÜ 60 AÇIKGÖZ 60 AÇILIŞ 60 AÇLIK 60 AÇMAK 60 AD (İSİM) 61 ADA 61 ADAÇAYI 61 AÇIKLAMALI BÜYÜK ADA SOĞANI 6l ADA TAVŞANI 62 ADAK "" 62 ADAM 62 ADAY 62 ADEM ALEYHİSSEL ve Acirc;M 62 ADI BATMAK ’63 ADIM, ADIMLAMAK 63 ADLİYE BİN ve Acirc;SI ," 63 ADRES 63 ve Acirc;FET 63 AFFEDİLMEK 64 AFFETMEK 64 AFRİKA 64 AFSUN 64 AFSUNCU 64 AFYON 64 AĞ 65 AĞA 65 AĞABEY 65 AĞAÇ VE ÇEŞİTLERİ 65 AĞAÇ ÇANAK 70 AĞAÇ ÇİÇEKLERİ 70 AĞAÇ ÇİLEĞİ 71 AĞAÇ DALI 71 AĞAÇ KABUĞU 71 AĞAÇKAKAN 71 AĞAÇ KAVUNU 71 AĞAÇ KURDU 72 AĞAÇ SAKIZI 72 AĞAÇ TEKNE 73 AĞAÇ YAPRAĞI 73 AĞAÇ YONTUCUSU 73 AĞDA 73 AĞIL 73 AĞIT 73 AĞIZ 74 AĞIZ KAVGASI 74 AĞIZ KOKUSU 74 AĞIZLIK 75 RÜYA TABİRLERİ AĞLAMAK 75 AĞRI 76 AĞUSTOS BÖCEĞİ 78 AHDETMEK 76 AHIR 78 ve Acirc;HİRET 78 AHK ve Acirc;F SÛRESİ 77 AHLAT 77 AHMAK 77 AHŞAP 77 AHZAB SÛRESİ 77 ve Acirc;İLE 78 ve Acirc;İŞE 79 AJAN 79 AKADEMİ 79 AKAR 79 AKAR ÇEŞME VE AKARSU 79 AKASYA 80 AKBABA KUŞU 80 AKCİĞER 80 AKIL 81 AKIL DANIŞMAK 82 AKIL HASTAHANESİ 82 AKILSIZCA HAREKET 82 AKINCI 82 AKİK TAŞI 83 AKİKA KURBANI 82 AKREP 83 AKSAKLIK 83 AKSIRMAK 84 AKTAR 84 AKTÖR 85 AKTRİST 85 AKVARYUM 85 A’L ve Acirc; SÛRESİ 85 ALABALIK 85 ALABORA 86 ALACA HASTALIĞI 86 ALACA KARGA 86 AL ve Acirc;İM-İ SEM ve Acirc; (GÖKKUŞAĞI) 86 1169 ALAK SÛRESİ 86 ALAY 87 ALAY EDİLMEK 87 ALBÜM 87 ALÇI 87 ALÇICI 87 ALDANMAK 87 ALDATMAK 87 ALEV 88 ALIN VE YÜZ 88 ALIŞ-VERİŞ 88 ALİ BİN EBİ TALİB 88 ve Acirc;L-İ İMR ve Acirc;N SÛRESİ 89 ve Acirc;LİM (İLİM SAHİBİ) 90 ALKIŞ 91 ALKOL 91 ALKOLİK 91 ALL ve Acirc;H (C C) 91 ALL ve Acirc;H’I ANMAK (ZİKİR) 94 ALTIN 94 ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA 97 ALTIN VE GÜMÜŞ HURDASI 97 ALÜMİNYUM 97 ALYANS 97 AMBALAJ 97 AMBAR 97 AMBER 98 AMBER ÇİÇEĞİ 98 AMBULANS, 98 AMCA 98 AMCAZ ve Acirc;DE 98 AMELE 99 AMELİYAT 99 AMERİKA 99 ve Acirc;MİN 99 AMİRAL 99 AMPUL 99 ANA 99 ANAHTAR 100 ANANAS 102 1170 ANASON 102 ANBER 102 ANGARYA 102 ANJİN 102 ANKA KUŞU 103 ANKEBÛT SÛRESİ 103 ANLAŞMA 104 ANNE 104 ANNE VE BABAYA ve Acirc;SÎ OLMAK 100 ANSİKLOPEDİ 104 ANTEN 105 ANTİKA EŞYA 105 ANTRE 105 ANTRENÖR 105 APANDİST 105 APARTMAN 105 APSE 105 ARA BULMAK 106 ARABA 106 ARABA VAPURU 106 ARABÎ (HİCRÎ) AYLAR 106 ARABİSTAN 109 A’R ve Acirc;F SÛRESİ 109 ARAFAT 110 ARALIK 110 ARAP 110 ARAZİ 110 ARAZÖZ 111 ARDIÇ KUŞU 111 ARDİYE 110 AREFE GÜNÜ 112 ARI 113 ARI KOVANI 114 ARI KUŞU 114 ARIBEYİ 114 ARICI 114 ARİTMETİK 112 ve Acirc;RİYET 112 ARKA 112 ARKADAŞ 113 AÇIKLAMALI BÜYÜK ARKASINDAN GİTMEK 113 ARKEOLOJİ 113 ARMA 114 ARMAĞAN 115 ARMATÖR 115 ARMUT 115 ARMUT AĞACI 116 ARPA116 ARPACIK SOĞANI U6 ARSA ne ARSENİK 116 ARSLAN 116 ARŞ 119 ARZUYA KAVUŞMAK 120 AS ve Acirc; 120 AS ve Acirc;LET 120 ASANSÖR 120 ASETON 121 ASFALT 121 ASH ve Acirc;B-I KİR ve Acirc;M 121 ASILMAK 121 ve Acirc;SÎ OLMAK 122 ASİSTAN 123 ASİT 123 ASKER 123 ASMA (ÜZÜM AĞACI) 123 ASMA DİREĞİ 124 ASMA KABAĞI 125 ASR SÛRESİ 125 ASTRAGAN 125 AŞÇI (AHÇI) 125 AŞI OLMAK 125 AŞİRET 126 AŞK I26 AŞK MEKTUBU 126 AŞÛRE I26 AT 126 AT KESTANESİ 131 AT NALI 131 AT SİNEĞİ 131 RÜY ve Acirc; TABİRLERİ 1171 AT TERSİ 132 ATEŞ 132 ATEŞ BÖCEĞİ 135 ATEŞ YAKAN 135 ATEŞKORU 135 ATLAMAK 136 ATLAS 136 ATMACA 136 ATOM 136 ATÖLYE 136 ATTAR 136 AV 137 AV AVLAMAK 137 AVANS 137 AVCI 137 AVİZE 137 AV KAPANI 138 AV KÖPEĞİ 138 AVLANMAK 138 AVRET YERİ 139 AVUÇ İÇİ 139 AVUKAT 140 AY 140 AYAK 143 AYAK BİLEZİĞİ 144 AYAK İLE TEPELEMEK 144 AYAK KAYMASI 145 AYAKKABI 145 AYAKKABICI 147 AYAZ 147 AYÇİÇEĞİ 147 AYDINLIK 148 AYET 148 ve Acirc;YETEL’KÜRSÎ 148 AYGIR 149 AYI 149 AYIB 149 AYLAR 149 AYLIK 149 AYNA 150 AYRAN 153 AYVA 154 AYVA AĞACI 154 AZAP 154 AZARLANMAK 154 AZIK 154 AZİL (AZL) 155 AZRAİL 155 B BABA 157 BABAANNE 158 BABAYİĞİT 158 BACA 158 BACAK 159 BADANA 161 B ve Acirc;DE 161 B ve Acirc;DEM 161 B ve Acirc;DEM AĞACI 162 B ve Acirc;DEM ŞERBETİ 162 B ve Acirc;DEMCİK 162 B ve Acirc;DİYE 162 BAGAJ 162 BAĞ 162 BAĞ (ASMA) 163 BAĞ BEKÇİSİ 163 BAĞIRMAK 163 BAĞIRSAK , 163 BAĞIRTLAK KUŞU 165 BAĞIŞLAMAK 165 BAĞLAMA ÇALMAK 165 BAĞLANMAK 166 BAĞLI OLMAK 166 BAHAR AÇMAK 167 BAHAR ÇİÇEKLERİ 167 BAHARAT 167 BAHÇE 167 BAHÇE BEKÇİSİ 168 BAHÇE DUVARI 168 1172 BAHÇE KÜREĞİ 168 BAHÇE TARAĞI 168 BAHÇIVAN 168 BAHRİYELİ 168 BAHSE GİRMEK 169 BAHŞİŞ 169 BAHT (TALİH-KISMET) 169 BAKAN 170 BAKARA SÛRESİ 170 BAKIR 170 BAKIRCI 171 B ve Acirc;KİRE 171 BAKKAL 172 BAKLA 172 BAKLA SATICISI 173 BAKLAVA 173 BAKRAÇ 173 BAL 173 BAL ARISI 174 BAL MUMU 175 BAL VE YAĞ TULUMU 175 BALÇIK (YAPIŞKAN ÇAMUR) 175 BALDIR 176 BALDIZ 177 BALERİN 177 BALGAM 177 BALIK 177 BALIK AĞI 180 BALIKÇI 180 BALİNA 180 BALKON 181 BALO 181 BALON 181 BALTA 182 BALYA 182 BALYA İPİ 183 BALYA SIKICISI 183 BALYOZ 183 BAMTELİ 183 BAMYA 183 AÇIKLAMALI BÜYÜK BANDO BANKA 183 BANLİYÖ 184 BANYO 184 BAR 185 BARAJ 185 BARAKA 185 BARDAK 185 BARDAKÇI 186 BARIŞ 186 BARUT 186 BASAMAK 186 BASIMEVİ 186 BASKETBOL 187 BASKÜL 187 BASMA 187 BASTON 187 B ve Acirc;SUR 188 BAŞ 188 BAŞ AĞRISI 193 BAŞ DÖNMESİ 193 BAŞ ÖRTÜSÜ 194 BAŞ SAĞLIĞI 194 BAŞ SARGISI 195 BAŞ YASTIĞI 195 BAŞAK 195 BAŞBAKAN 196 BAŞINI TAŞA VURMAK 195 BAŞKAN 196 BAŞLIK 196 BATAK 196 BATAKH ve Acirc;NE 196 BATAKLIK 196 BATARYA 197 BATMAK 197 BATTANİYE 197 BAVUL 197 BAYILMAK 198 BAYIR 198 BAYKUŞ 198 RÜY ve Acirc; TABİRLERİ BAYRAK 198 BAYRAM 199 BAYTAR (VETERİNER) 200 BAZLAMA 200 BAZU BİLEZİĞİ 218 BEBEK 200 BEDDU ve Acirc; 200 BEDEN SAĞLIĞI 201 BEDESTEN 201 BEDEVİ 201 BEĞENMEK 201 BEK ve Acirc;R 201 BEKÇİ 201 BEKLEMEK 202 BEKTAŞÎ 202 BEL 202 BEL KEMİĞİ 202 BEL ve Acirc; 203 BELEDİYE 203 BELED SÛRESİ 203 BELGE 203 BEL SOĞUKLUĞU 204 BENEK 204 BENZEMEK 204 BENZİ SARARMAK 204 BENZİN 204 BER ve Acirc;AT ETMEK 205 BERBER 205 BERE 205 BEREKETLİ 205 BESLEME 205 BESLEMEK 206 BESMELE-İ ŞERİF 206 BEŞİ BİRLİK 207 BEŞİK 207 BEYAZ 208 BEYAZ DARI (MISIR) 209 BEYGİR 209 BEYİN 209 BEYTULL ve Acirc;H 210 1173 BEYTÜL MUKADDES 210 BEYTÜL-LAHM 210 BEYYİNE SÛRESİ 211 BEZE 211 BEZELYE 211 BEZENMEK 211 BEZİK 212 BEZİRYAĞI 212 BIÇAK 212 BIÇAKÇI 213 BIÇKI 213 BIKMAK 213 BILDIRCIN 213 BIYIK 214 BİBER 214 BİBERON 215 BİBLO 215 BİFTEK 215 BİLARDO 215 BİLEK 215 BİLET 216 BİLEY TAŞI 216 BİLEYİCİ 216 BİLEZİK 216 BİLGİSAYAR 218 BİLİNMEMEK 219 BİLİRKİŞİ 219 BİLLÛR 219 BİLMECE 219 BİNA 220 BİNA KEMERİ 221 BİNEK DEVESİ 221 BİNMEK 222 BİRA 222 BİRACI 222 BİRA MAYASI 223 BİRAH ve Acirc;NE 223 BİRİKMEK-ÇOĞALMAK 223 BİRİLERİYLE YEMEK 223 BİRŞEYİN SONRA AZALMASI 223 1174 BİR ŞEYİ AYIRMAK 223 BİR ŞEY BULMAK 224 BİSİKLET 224 bisküvi 224 BİT 225 BİT YUMURTASI 225 BİTKİ 225 BİT PAZARI 225 BODRUM 226 BOĞA 226 BOĞAZ 226 BOĞAZ HIRILTISI 227 BOĞAZLAMAK 226 BOĞMACA 228 BOĞMAK 227 BOĞULMAK 228 BOHÇA 228 BOKS MAÇI 229 BOLLUK BOMBA 229 BONCUK 229 BONCUKÇU 230 BONO 230 BORA 230 BORAZAN 230 BORAZANCI 231 BORÇ BORÇ ÖDEMEK 232 BORÇ SENEDİ 232 BORNOZ 232 BORSA BORU 232 BORU (MÜZİK ALETİ) 233 BOSTAN 233 BOSTAN DOLABI 235 BOŞANMA 236 BOY BOYA 238 BOYACI 238 BOYNUZ 239 : AÇIKLAMALI BÜYÜK BOYUN 239 BOYUNA SARILMAK 241 BOYUN BAĞI 242 BOYNU VURULMAK 242 BOYUNDURUK 243 BOZA 243 BOZGUNA UĞRAMAK 243 BOZKIR 243 BÖBREK 243 BÖBÜRLENMEK 244 BÖCEK 244 BÖĞÜRTLEN 245 BÖLMEK 245 BÖLÜK 245 BÖREK 245 BÖRÜLCE 245 BRİÇ 246 BRONZ 246 BUDAK 246 BUDAMAK 246 BUĞDAY 246 BUĞDAY RENGİ 247 BUĞDAY SATICISI 247 BUĞDAY UNU 247 BUĞZ ETMEK 248 BUHAR 248 BUHAR MAKİNESİ 248 BUHUR 248 BUHURDAN 248 BUHURLANMAK 248 BUKET 249 BULAMA 249 BULAMAÇ ÇORBASI 249 BULANIK SU 249 BULANTI BULAŞIK J49 BULAŞIK ÇUKURU 250 BULDOĞ KÖPEĞİ 250 BULGUR 250 BULMAK 250 RÜY ve Acirc; TABİRLERİ BULUT 251 BULVAR 254 BUMBAR 254 BURAK 254 BURÇ (KALE) 255 BURGU 255 BURS 256 BURUÇ SÛRESİ 256 BURUN 256 BURUNKANI 258 BUZ 259 BUZAĞI 259 BUZDOLABI 260 BÜFE 260 BÜKMEK 260 BÜLBÜL 261 BÜRD (HIRKA VEYA ABA) 261 BÜRO 261 BÜYÜ 261 BÜYÜCÜ 262 BÜYÜK 262 BÜYÜK ABDEST 262 BÜYÜK ADAM 263 BÜYÜKANNE 263 BÜYÜKBABA 263 BÜYÜK ÇADIR 263 BÜYÜK ÇANAK 263 BÜYÜK KAPI 263 BÜYÜK KERTENKELE 263 BÜYÜK ZAT 264 BÜYÜMEK 264 c CACIK 265 CADDE 265 CADI 266 CAM 266 CAMBAZ 267 C ve Acirc;Mİ 267 1175 CANAVAR 269 C ve Acirc;Nİ 271 CAN ÇEKİŞMEK 270 CANKURTARAN 269 CAN KURTARMAK 271 CAN YAKMAK 271 CARİYE 269 C ve Acirc;SİYE SÛRESİ 270 CASUS 270 CAYMAK 271 CEBİR 271 CEBR ve Acirc;İL (A S) 271 CEHENNEM 272 CEHENNEM BEKÇİSİ 273 CEKET 274 CELEB 274 CELL ve Acirc;T 274 CEMAAT 274 CEMRE 275 CEN ve Acirc;BET 275 CEN ve Acirc;ZE 275 CENBİYE 277 CENG ve Acirc;VER 277 CENİN 278 CENK 278 CENNET 278 CENNETİN BEKÇİSİ 281 CEP 282 CEPHANE 282 CEPHANE KUTUSU 282 CEPHANECİ 282 CERAHAT 282 CERRAH 282 CES ve Acirc;RET 282 CESET 283 CETVEL 283 CEVHERCİ 283 CEVİZ 283 CEVİZ AĞACI 284 CEVŞEN (DU ve Acirc;) 285 1176 CEYLAN 285 CEZA 286 CEZA EVİ 286 CEZVE 286 CİBİNLİK 287 CİĞER 287 CİĞERCİ 287 CİHAD 287 CİLACI 287 CİLT 287 CİLVE 288 CİM ve Acirc; (CİNSEL İLİŞKİ) 288 CIMBIZ 286 CİMRİ 288 CİN 289 CİN ÇARPMASI 289 CİN SÛRESİ 289 CİN ve Acirc;YET 289 CİNNET 290 CİNSEL İLİŞKİ 290 CİNSEL ORGANLAR 291 CİRİT 292 CIVA 286 CIVATA 286 CİVCİV 292 CIVILTI 287 CIZBIZ YEMEK 287 COKEY 292 CUMA 292 CUMA SÛRESİ 293 CUMBA 293 CUMHURBAŞKANI 293 CÜBBE 293 CÜCE 294 CÜZ 294 CÜZDAN 294 CÜZZAM 294 ç ÇADIR 297 ÇADIRCI 298 ÇAĞANOZ 298 ÇAĞIRAN BİRİ 298 ÇAĞIRMAK 299 ÇAĞLA 299 ÇAĞLAYAN 299 ÇAĞRILMAK 299 ÇAKAL 299 ÇAKI 300 ÇAKILTAŞI 300 ÇAKIRKUŞU 301 ÇAKMAK 300 ÇAKMAKTAŞI 301 ÇALAR SAAT 302 ÇALÇENE 302 ÇALGI 302 ÇALGICI 302 ÇALI 302 ÇALI FASULYESİ 302 ÇALIŞMAK 303 ÇALMA 303 ÇALPARE 303 ÇAM 303 ÇAMAŞIR 304 ÇAM FISTIĞI 303 ÇAMUR 305 ÇAMURCU 306 ÇAN 306 ÇANAK 307 ÇAN KULESİ 307 ÇANTA 307 ÇAPA 308 ÇAPRAŞIK İŞLER 308 ÇARDAK 308 ÇARIK 309 ÇARK 309 ÇARMIHA GERİLMEK 310 RÜY ve Acirc; TABİRLERİ ÇARPILMAK 310 ÇARPMAK 310 ÇARŞAF 310 ÇARŞAMBA 311 ÇARŞI- PAZAR 311 ÇATAL 312 ÇATANA 312 ÇATI 312 ÇATIKATI (TAVAN ARASI) 312 ÇAVDAR 313 ÇAVUŞ 313 ÇAY (DERE) 314 ÇAY (İÇİLEN) 313 ÇAY BAHÇESİ 314 ÇAYDANLIK 315 ÇAYIR (ÇİMEN) 315 ÇAYLAK 316 ÇEHRE (YÜZ) 316 ÇEK 316 ÇEKİÇ 317 ÇEKİNMEKTEN MEN ETMEK 317 ÇEKİRDEK 317 ÇEKİRGE 318 ÇEKİŞTİRMEK 318 ÇEKMECE 318 ÇEKMEK 319 ÇELENK 319 ÇELİK 319 ÇELİK BAŞLIK 319 ÇELTİK (PİRİNÇ TARLASI) 319 ÇENE 320 ÇENGEL 320 ÇENGEL SAKIZI 320 ÇENGİ (ÇALGICI) 320 ÇERÇEVE 320 ÇERÇİ 321 ÇERKE 321 ÇERKEZ 321 ÇEŞME 321 ÇETE 323 ÇEYİZ 323 ÇIBAN 323 ÇIĞ 323 ÇIĞLIK 324 ÇIKIN 324 ÇIKMAZ SOKAK 324 ÇIKRIK 324 ÇIKRIKÇI 324 ÇILBIR (YEMEK) 324 ÇINAR AĞACI 324 ÇINGIRAK 325 ÇIPA 325 ÇIPLAK 325 ÇIRA 327 ÇİÇEK 327 ÇİÇEK HASTALIĞI 328 ÇİÇEK TOHUMU 328 ÇİÇEK TOZU 329 ÇİFT SÜRMEK 330 ÇİFTÇİ 329 ÇİFTETELLİ 330 ÇİFTLİK 330 ÇİĞ 330 ÇİĞNEMEK 330 ÇİKOLATA 331 ÇİLE (İPLİK ÇİLESİ) 331 ÇİLEK 331 ÇİLİNGİR 331 ÇİLLİ (İNSAN) 332 ÇİM 332 ÇİMDİKLEMEK 332 ÇİMEN 333 ÇİMENTO 333 ÇİN 334 ÇİNGENE 334 ÇİNİ 334 ÇİNKO 334 ÇİRKİN 334 ÇİROZ 334 ÇİSENTİ 334 1178 AÇIKLAMALI B ve Uuml
الوقت المتوقع لوصول الطلب

الدول الاخرى


14 شباط الثلاثاء-16 شباط الخميس

مدّة التسليم تختلف من بلد لآخر حسب القوانين المفروضة في فترة الجائحة من قبل البلد نفسها ف

سيتم الإرسال من قبل المتجر

لكم حق الاعادة في السلع لاي سبب كان بعد استلامها خلال 14 يوم. ولا توجد اعادة في السلع ذات الاستخدام الشخصي. والإعادة في فساتين الحفلات خلال 24 ساعة. ولتعبأة وقراءة استمارة الاعادة يمكنكم الدخول الى حسابكم في موقع sefamerve.com وفي أسفل الصفحة توجد خيار خدمة العملاء وبعد الضغط عليه تظهر خيار الإعادة والغاء الطلبية ومنه تستطيعون التوصل الى الخطواط التي يجب فعلها لمن يريد الاعادة.


بعد وصول السلعة لنا تبدأ عملية الإعادة او التبديل وتتم الإعادة خلال 3- 5 أيام دوام. وان كانت السلعة التي  تريدين تغييرها موجودة عندنا نرسل لكم السلعة فوراً وان لم تكن لدينا السلعة التي تريدين تغييرها نتواصل معكم كي نعيد لكم أجرتها.
التبديل تكون فقط داخل تركيا. والتبديل تكون نفس الموديل لكن بلون مختلف عن السلعة التي اشتريتيها او سلعة داخل عرض واحد مع السلعة التي اشتريتيها وايضا يجب ان تكون نفس سعر السلعة التي تريدين تبديلها.

المقدار :
$77.00

$59.99

لم تبقى من هذه السلعة!

Inform