Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 3376

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

830381

Kalplerin Keşfi - İmam-ı GazaliYayın Tarihi: 07 temmuz 2016Baskı Sayısı: 1. BaskıDil:TÜRKÇESayfa Sayısı: 701Cilt Tipi: sert KapakKağıt Cinsi: Şamuha KağıtBoyut: 16 x 24cm
Kalplerin Keşfi - İmam-ı Gazali İman ve İslâmın Vasıfları: İmâm-ı Gazâli Hazretlerinin bu eseri, mevzuu itibariyle tasavvufî ve ahlakî bir eserdir. Eşsiz bir vaaz, nasihat,öğüt ve irşat kitabıdır. Kalpleri hassas bir islâmi hayata sevketmeyi, oraya İslâmî yaşayışı yerleştirmeyi hedefler. Büyük bir ehemmiyeti haizdir..ÖNSÖZMÜK ve Acirc;ŞEFETÜ’L-KULÛB VE İMAM I GAZ ve Acirc;LİAllah (c.c)’a hamd-û senâ, Resulullah (s.a.v) Efendimize, ve Acirc;l ve As- hâbına salât-ü selâm olsun.Mükâşefetü’l-Kulûb konu itibariyle tasavvufî bir eserdir. İçerik itiba-riyle kalpleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslâmî ha-yatı sıkıştırmayı hedef edinen bir eserdir. Başka bir tabirle anlatmak gere-kirse Mükâşefetü’l-Kulûb bir "Kalpleri İhyâ" kitabıdır. Durumlarını tes-pit ve keşfedip aralayarak, ortaya çıkararak ıslaha çalışmayı öğreten bir e- serdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabınca bu mânâ olur. Tasavvuf kalp ile meşgul olan bir ilimdir. Malûmdur ki, kalp nasıl olur-sa dış âzâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arz eder. Allah Teâlâ’nın; "Her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettiği" hadisinin mânâsı-na itibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalp ele alınmıştır. Bu her İslâm âliminin, Hakka ubûdiyyete kendini adamış her âbid ve zahidin başta ya da sonda yaşadıkları bir hayat tarzıdır. Cenâb-ı Hakk’ın her gün ziyaret ettiği kalp hiç şüphesiz ki temiz olmaya lâyıktır. Çünkü bir kulun, Rabbine karşı (kölenin efendisine misali) edep kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yanında itibarı olmaz. Hâlbuki bir köle için gaye, efendi-sinin teveccühünü kazanmasıdır. Kulun saadet ve huzuru da buna bağlıdır. Bu bakımdan kalp, kalplerin keşfi ve hâllerin bilinmesi (Mükâşefetü’l- Kulûb) gayet mühimdir.İmam-ı Gazâli ve benzeri âlimler bugün semeresine her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz kalp ile ilgili böyle bir çalışmayı asırlarca önce yapmışlar ve bu sahada eserler yazmışlardır. Ancak bu gibi âlimler böyle eserleri yazmadan önce ya da yazarlarken konu edinilen tasavvufî hayatı yaşamışlardır. İmam-ı Gazâli bu zatların başında gelir. Eserleri diğer ta-savvuf erbabına nazaran kuvvetli bir İslâm kültürünü ihtiva eder. O her ta-savvuf! konunun İslâm’ın başlıca kültürü olan âyet ve hadislerle ele al-mıştır. ve Acirc;yet ve hadise uyacak tarzda işlemiştir. Meseleyi İslâm kültürü ile bağdaştırmıştır. Bu bakımdan o, ilim adamları arasında diğer mevzularda olduğu gibi bu mevzuda da güven ve itibarca başta gelir. Okuyucu halk için de böyledir. Denebilir ki; Eserleri en dikkatli, en çok okunan bir İslâm âlimidir.İmam-ı Gazâli’nin her eseri hemen hemen aynı kıymeti haizdir. O bu sahadaki her eserini İlmî bir otorite ve tasavvuf! bir safiyetle yazmıştır. En büyük eserlerinde küçüklerinin ve en küçük eserlerinde de büyüklerinin ö- zünü bulmak mümkündür. Eserlerindeki her konu benzerlerinden daha gü-zel şekilde işlemiştir. Bütün bunlar da üstün bir zekâ, yüksek bir İslâm kültürü, derin bir tasavvuf ve temiz bir İslâmî yaşayıştan ileri gelmiştir.1) 450/505 - M. 1058/1111 tarihleri arasında Horasan’ın (İran) Tûs kasabasının Gazâl köyünde doğup yine aynı yerde vefat eden Huccetül İs-lâm İmam Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazâli (rahmetullahi aleyh)’nin iki yüz civarında eseri bulunduğu kaynaklar-da zikredilmektedir. Takdim ettiğimiz "Mükâşefetü’l-Kulûb" O’nun yu-karıda arz ettiğimiz kıymetli eserlerinden biridir.Mükâşefetü’l-Kulûb’un elinizdeki yeni baskısında kitabın daha önce-ki baskısında olmayan âyet ve hadis metinleri de eklendi.Başta da ifade ettiğimiz gibi (Mükâşefetü’l-Kulûb) kalbin iyi ve kötü durumlarını açıklayıp bunlara karşı alınacak tedbirleri, çareleri bildirip bir Müslüman’ın nasıl bir hayata sahip olması gerektiğini anlatmaktadır. Mer-humun her eseri gibi bu eserinin de dikkatli okunarak ona göre yaşayışı tanzim etmek gerekir.Tevfik ve hidayet Allah’tandır.ÇELİK YAYINEVİİÇİNDEKİLERÖNSÖZ 52) Bölüm ; Allah Korkusu 73) Bölüm ; Yine Allah Korkusu 124) Bölüm ; Sabır ve Hastalık 195) Bölüm ; Riyâzat ve Nefsanî Şehvet 246) Bölüm ; Nefsi Yenmek ve Şeytana Karşı Koymak 297) Bölüm ; Gaflet 338) Bölüm ; Allah’ı unutmak, Fâsıklık, Nifak 379) Bölüm ; Tevbe 4310) Bölüm ; Sevgi 4911) Bölüm ;Aşk 5212) Bölüm ; Allah’a İtaat, O’nu ve Resulünü Sevmek 5913) Bölüm ; İblis ve Azabını Beyan 6614) Bölüm ; Emânet 7115) Bölüm ; Namazı Huzur ve Huşu ile Tamamlamak 7616) Bölüm ; Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i Ani’l-Münker 8117) Bölüm ; Şeytanın Düşmanlığı 9018) Bölüm ; Emânet ve Tevbe 10519) Bölüm ; Merhametli Olmanın Fazileti 11820) Bölüm ; Namazda Huşu’un Beyanı 12521) Bölüm ; Dedikodu, Koğuculuk 13322) Bölüm ; Zekât 14023) Bölüm ; Zina 14424) Bölüm ; Sıla-i Rahim ve Ana Baba Hakkı 14925) Bölüm ; Ana Babaya İyilik etmek 16526) Bölüm ; Zekât ve Cimrilik 17327) Bölüm ; Aşırı İhtiras 17828) Bölüm ; İbadete Devam ve Haramı Terk Etmek 18329) Bölüm ; Ölümü Hatırlamak 19130) Bölüm ; Gökler ve Çeşitli Cinsler. 19831) Bölüm ; Kürsi-Arş-Mukarreb Melekler, Rızıklar ve Tevekkül 20032) Bölüm ; Dünyayı Terk etmek, Onu Kötülemek 20533) Bölüm ; Yine Dünyayı Zem Hakkında 22934) Bölüm ; Kanaatin Fazileti 23735) Bölüm ; Fakirlerin Fazileti 24536) Bölüm ; Allah’tan Başkasını Dost Edinmek 26137) Bölüm ; Sur’a Üfürmek, Ürkmek, Mezarlardan Kalkmak 26638) Bölüm ; Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm 27339) Bölüm ; Dünya Malının Kötülüğünü Beyan 28040) Bölüm ; Ameller-Mizan ve Cehennem Azabı 28741) Bölüm ; İtaatin Fazileti 30842) Bölüm ; Şükür 31643) Bölüm ; Kibrin Kötülüğü 32444) Bölüm ; Gündüzleri ve Başka Zamanları Düşünmek 33645) Bölüm ; Ölümün Şiddetinin Beyanı 34246) Bölüm ; Kabrin ve Kabir Korkusunun Açıklanması.. 34747) Bölüm ; İlm’ül-Yakin, Aynel-Yakin ve Arz Günü Sual 35448) Bölüm ; Allah’ı (c.c) Zikretmenin Fazileti 35849) Bölüm ; Namazların Fazileti 36750) Bölüm ; Namaz Kılmayanın Cezası 37351) Bölüm ; Cehennem Meydanı ve Cehennem Azabı 39252) Bölüm ; Cehennem Azabı 39553) Bölüm ; Günahtan Sakınmanın Fazileti 40454) Bölüm ; Tevbenin Fazileti Hakkında 41255) Bölüm ; Zulmü Nehyetmek 42356) Bölüm ; Yetime Zulüm Etmeyi Yasaklamak 42757) Bölüm ; Kibrin Kötülüğünü Belirtmek 43258) Bölüm ; Tevazuun ve Kanaatin Fazileti 43759) Bölüm ; Dünyaya Aldanmak 44260) Bölüm ; Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakındırmak 44661) Bölüm ; Sadakanın Fazileti 45262) Bölüm ; Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Karşılamak 46063) Bölüm ; Abdestin Fazileti 46464) Bölüm ; Namazın Fazileti 46865) Bölüm ; Kıyametin Dehşetleri 47566) Bölüm ; Cehennem ve Mizan’m Sıfatları 47867) Bölüm ; Kibir ve Kendini Beğenmişliğin Kötülüğü 48268) Bölüm ; Yetimlere İyilik Etmek ve Zulümden Kaçınmak 48669) Bölüm ; Haram Yemek 491Bölüm ; Faizin Yasak Oluşu 49970) Bölüm ; Kul Hakları 50571) Bölüm ; Heva’ya Uymanın Kötülüğü ve Zühd 51172) Bölüm ; Cennetin Vasıfları ve Cennetliklerin Dereceleri 51773) Bölüm ; Sabır-Rıza ve Kanaat 52674) Bölüm ; Tevekkülün Fazileti 53375) Bölüm ; Mescidin Fazileti 53676) Bölüm ; Riyâzat ve Keramet Ehlinin Fazileti 53977) Bölüm ; İman ve Nifak 54678) Bölüm ; Gıybet ve Koğuculuğun Kötülüğü 55279) Bölüm ; Şeytanın Düşmanlığı 56080) Bölüm ; Muhabbet ve Nefis Muhasebesi 56581) Bölüm ; Hakkı, Batılla Karıştırma 57082) Bölüm ; Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 57383) Bölüm ; Gece Namaz Kılmanın Fazileti 57684) Bölüm ; Dünya ve Acirc;limlerinin Cezası 58385) Bölüm ; İyi Huyun Fazileti 58886) Bölüm ; Gülme-Ağlama, Elbise 59487) Bölüm ; Kur’ân-ı Kerim’in ve ve Acirc;limlerin Fazileti 59888) Bölüm ; Namaz ve Zekâtın Fazileti 60189) Bölüm ; Ana-Babaya İyilik ve Evlat Hukuku 60490) Bölüm ; Komşuluk Hukuku ve Fakirlere İyilik 61091) Bölüm ; İçki İçenin Cezası 61592) Bölüm ; Peygamberimizin (s.a.v) Miracı 62093) Bölüm ; Cuma’nın Fazileti 62394) Bölüm ; Kadının Kocası Üzerindeki Hakkı 62795) Bölüm ; Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakkı 63296) Bölüm ; Cihadın Fazileti 63897) Bölüm ; Şeytanın Hilesi 64398) Bölüm ; Çalgı Dinlemek 64699) Bölüm ; Bidat ve Nefsi Arzulara Uymanın Haram Oluşu 648100) Bölüm ; Receb Ayının Faziletleri 654101) Bölüm ; Şaban Ayının Faziletleri 657102) Bölüm ; Ramazan Ayının Faziletleri 661103) Bölüm ; Kadir Gecesi’nin Faziletleri 665104) Bölüm ; Bayramın Fazileti 668105) Bölüm ; Zilhicce’nin İlk On Gününün Fazileti 670106) Bölüm ; Aşure’nin Fazileti 674107) Bölüm ; Fakirleri Ağırlamanın Fazileti 676108) Bölüm ; Cenaze ve Kabir 680109) Bölüm ; Cehennem Azabından Kurtulmak 684110) Bölüm ; Mizan ve Sırat 688111) Bölüm ; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Vefatı 691İÇİNDEKİLER 700

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


12 July Tuesday-14 July Thursday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$44.00

$34.99