Produit Ajouté au Panier

X
COMPLÉTER LA COMMANDE
CONTINUER VOS ACHATS

Magazine - Livre 3482

DETAILS PRODUIT
CONDITION D’ANNULATION

CODE DE PRODUIT :

830442
Recep Şaban Ramazan Üç Ayların Fazileti M. İsmail Fındıkoğlu

Ürün Özellikleri :

Yazar : M. İsmail FındıkoğluYasin Yayın EviYayın Tarihi: 01 ocak 2015Dil:TÜRKÇESayfa Sayısı: 220Cilt Tipi: Karton KapakKağıt Cinsi: 1.hamur KağıtBoyut: 14x19Ağırlık :232 gr

Önsöz

İnsan hayatında mutluluklarla üzüntüler iç içedir. Çoğu kez mutlu olduğumuz kadar üzülürüz de. Bir günümüz bir günümüzü tutmayabilir. Böyle durumlarda insana düşen vazife, mutlu olduğunda şükretmesini, sıkıntıya düştüğünde ise sab-retmesini ve problemlerini soğukkanlı bir şekilde tedbirlerle, sistemli çalışmalarla çözmesini bilmektir.Bu durumda mübarek gün ve geceleri; önemli bir fırsat olarak görmek lazımdır. Bu günlerde hayatımızı gözden geçirmeli ve nefis muhasebesi yapmalıyız. Hayatimizin hesabını yaparken iyiliklerimizi, yararlı ve güzel davranışlarımızı nasıl artırırız, hata ve noksanlıklarımızı nasıl giderebiliriz şeklinde düşünmeliyiz.Bu soruların doğru cevabını özümüzde bulmaya çalışırız. Günahlarımıza tövbe ederiz. İbadetlerdeki noksanlıklarımızı bundan böyle gidermeye azmederiz. Kur’ân okur, dini bilgilerimizdeki eksikliklerimizi giderebilmek, doğru bilgilerimizi de geliştirebilmek için bu alana ışık tutan kitap ve dergilere göz atar, konu ile ilgili mevize ve sohbetleri dinleyerek özellikle Kur’ân ve Sünnet’in anlam ve mesajı üzerinde düşünürüz. İbret ve ders alırız. Bütün bunlardan, gönlümüzü aydınlatacak ışıklı ilkeler edinerek dini hayatımızı yeniden değerlendirme çabası içinde oluruz.Gün, Gece ve Ayların FaziletleriAllahü Teâlâmümin kullarını affetmek için sebep olarak aylar, günler, geceler, saatler yaratmıştır.Allahü Teâlâ, bazı günleri bazı günlerden üstün ve faziletli kılmış. Bazı geceleri bazı gecelerden daha değerli yaratmıştır. Bütün bu hikmet, incelik ve gizli durumları biz kullarının menfaatlenmeleri için yapmıştır.Bütün zamanlar haddi zatında eşitse de, bazı dilimlerinde, bereketli işler gerçekleşmesiyle, o mevsimler diğer zaman dilimlerine büyüklük kazanırlar. Misal olarak:(1)Cuma günü, ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m yaratılışı, cennete girdirilişi ve kıyametin kopması gibi önemli olaylar bu günde olduğundan, diğerlerine göre üstün bir şeref ve keramet kazanmıştır.(2)Pazartesi günü, Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)in doğum ve Kur’ân’m kendisine indiriliş günü olduğun dan, diğer günlerden üstün olmuştur ki, Resûlullâh (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu iki nimete şükür için o günü oruçlu geçirdiğini beyan etmiştir.Mübarek Gün ve Gecelerde İbadetin Fazileti Hakkında Zikredilen Hadisi Şerifler:Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Şüphesiz Rabbinizin yarattığı dünya günlerinde rahmet esintileri vardır. Mutlaka bunlara kucak açarak faydalanınız. Bu esintiler size de isabet etsin. Kendisine bu esintilerden isabet edenler hayatları boyunca bir daha delalete düşmezler."Taberânî, Mu’cemü’l-Kebîr, 10/231; Zebîdî, el-İthâf, 3/280 Mübarek Gün ve Gecelerde Tutulan Orucun Fazileti: Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) bir hadîs-i kudsîde Allahü Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söylemiştir: ve laquo;İnsanoğlunun her ameli kendisine aittir; ancak oruç hariç. Oruç Benim içindir ve onun karşılığını Ben vereceğim. ve raquo; Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem') ibadet ehli ile oruç tutanın ortak özelliğini şöyle ifade buyurmuştur: "Allahü Teâlâ, ibadet eden genci meleklerine göstererek şöyle buyurur: ve laquo;Ey Benim için şehvetini, isteklerini bırakan, gençliğini Benim için harcayan genç! Sen Benim yanımda bir melek gibisin.Ey meleklerim! Şu kuluma bakınız; şehvetini, lezzetini, yemesini ve içmesini Benim için terk etmiştir. ve raquo; Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim nafile bir gün oruç tutsa, ona cennette öyle bir ağaç dikilir ki, meyvesi nardan küçük, elmadan bü-yük, tadı ise bal gibi olur. Allahü Teâlâ oruçluyu kıyamet günü ondan yedirir." 3"Amellerin en üstünü, en zahmetli olanıdır" sözü gereğince; hele bir de sıcak yaz gününde Allahü Teâlâ’nın rızası için oruç tutmak, kıyamet gününün susuzluğundan kurtulma bakımından en büyük vesiledir.Nitekim Abdullah ibni Abbas (Radiyallahü Anhüma)âan rivayet edildiğine göre: Bir kere Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Ebû Mûsâ el-Eş’arî (Radıyallâhü Anh)ı bir deniz seriyyesinin başında emir olarak göndermişti. Karanlık bir gecede onlar yelken açmışken kendisi görülmeyen bir seslenici: -"Ey gemi ahalisi durun! Size Allah’ın kendi hakkında verdiği bir hükmü bildireyim" diye nida etti.Ebu Musa (RadıyallâhüArıh):-"Eğer söyleyeceksen buyur söyle!" deyince, O:-"Mübarek ve yüce olan Allah, kendi hakkında "Kim sıcak bir günde kendisini O’nun için susuz bırakırsa, kıyamet gü-nü onu suya kandırması Allah üzerine bir hak olur" hükmünü vermiştir " diye nida etti.Bundan dolayı Ebu Musa (Radıyallâhü Anh) çok sıcak günleri kollar oruçlu geçirirdi.1Bundan dolayı mübarek gün ve geceleri fırsat bilmeli, bu geceleri nasıl ihya etmemiz gerekiyorsa, o şekilde ihya edip, feyzinden istifade etmemiz gerekir.Allahü Teâlâ’nın bazı zamanlara tahsis ettiği hususi faziletlerin en önemli hikmetlerinden bir kaçı şunlardır:a.İbadetten yorulan ruhların, bu mevsimleri ihyaya heveslenmesinin temini,b.İbadetleri âdet gibi gören kalplerin, bu mübarek vakitlere kavuşma arzusuna kapılarak amel-i salih işleme gayreti konusunda yeni bir ivme kazanması.c.Kulların bu faziletleri elde etmeye karşı teşvik edilmesi.d.Allahü Teâlâ’nın bu ümmet hakkında, bazı vakitleri diğerinden üstün kılmasıyla alakalı zikredilen birçok hikmetten biri de, geçmiş ümmetlere uzun ömür nasip etmiş olmasıdır. Zira onlar yüzlerce sene yaşayıp çok ameller yapmışlardı.Allahü Teâlâ bu üstün zamanları biz kullarına rahmet olarak belirlemiştir. Bununla kullarına şöyle seslenmektedir: ve laquo;Ey Benim günahkâr kullarım! Size her zaman tövbeyi em-rettim, ama bunu yapmadınız. Ben de bu faziletli vakitleri, diğerlerinden üstün olarak yarattım. Ta ki siz, bu vakitlerde Rabbiniz için günahlardan temizlenesiniz. Eğer bu kıymetli zamanlar size ulaşmış da, siz hala günahlara ısrardaysanız, vay kötülük yapanların başına gelecek zararlara. ve raquo;Allahü Teâlâ bu ümmeti, diğer ümmetlerden üstün yapmak için, kendilerine kısa ömürlerinde tekrarlanacak kıymetli aylar ve günler vermiştir ki, bu ümmetten, faziletli mevsimleri değerlendirenler, geçmiş ümmetleri kat kat geçebilsinler.Allahü Teâlâ, sevdiği kullarını, mübarek zamanlarda salih amellere muvaffak kılar.Sevmediği kullarına ise, kutsal zamanlarda kötü ameller işleterek, hem o vaktin bereketinden mahrum eder, hem de o mukaddes ana yaptığı saygısızlıktan dolayı azabını artırır. O halde dünyevî ticaret erbabı, hangi malın nerede daha değerli satılacağını bilip gereğini yaptıkları gibi, âhiret ticaretini düşünenler de mübarek zamanlardaki bereketli dönemleri ganimet bilmelidir.Mevsim gözetmeyen tacirin, kârdan mahrum olması kaçınılmaz olduğu gibi, faziletli zaman dilimlerini boş geçiren kulun da, ebedi kârları zayi edeceği muhakkaktır.

İçindekiler Gün, Gece ve Ayların Fazileti 4Mübarek Gün ve Geceler Nasıl İhya Edilir? 8ÜÇ AYLAR ve FAZİLETİ 19(7)RECEP AYI ve FAZİLETİ 23Receb-i Şerifte Oruç 30Receb-i Şerifte Namaz 40Receb-i Şerifte Zikirler 47Receb-i Şerifte Diğer Salih Ameller 53Regaip Gecesinin Fazileti 56Mirâc Gecesinin Fazileti 6.3Mirâc Gecesi ve Gündüzündeki Nafile Namaz 85Mirâc Günü Orucu 87Mirâc Gecesinde Söylenecek Zikirler 87(8)ŞABAN AYI ve FAZİLETİ 92Şaban-ı Şerifte Oruç 96Şaban-ı Şerifte Namaz 102Şaban-ı Şerifte Zikirler 104Şaban-ı Şerifte Diğer Salih Ameller 108Beraat Gecesinin Fazileti 110Beraat Gecesinde Oruç 121Beraat Gecesi Namazı 122Beraat Gecesinde Dua 128Beraat Gecesinde Zikirler 138Beraat Gecesi ve Gündüzündeki Ameller 139(9)RAMAZAN AYI ve FAZİLETİ 140Ramazan Ayma Hürmetin Karşılığı 141Ramazan-ı Şerif Orucu 144Ramazan Orucun Kabul Olunması 144Ramazan Ayının Fazileti ile ilgili Hadisi Şerifler 146Mübarek Mekânlarda Oruç Tutmanın Fazileti 165Ramazan Orucunu Tutmayanlar Hakkında Zikredilenler 166Oruçluya Sünnet ve Müstehab Olan Şeyler 168Ramazan-ı Şerifte Farz ve Nafile İbadet 182Teravih Namazı 190Ramazan-ı Şerif Duası 199Ramazan-ı Şerifte Zikirler 209Ramazanda Okunacak Yasin-i Şerifin Okunuş Niyeti 212Ramazan-ı Şerifte Diğer Salih Ameller 215Ramazan’ın Son On Günü 228İtikâf 229Fıtır Sadakası 233Kadir Gecesinin Fazileti 236Kadir Gecesinin Zamanı 244Kadir Gecesinin Belirtileri 246Kadir Gecesinin Fazileti 247Kadir Gecesi Namazı 256Kadir Gecesinde Zikirler 258Ramazan’ın Son Gününün Fazileti 265Bayram Geceleri ve Fazileti 266Bayram Gecesi Namazı 268Bayram Gecesinde Zikirler 269Bayram Gününün Fazileti Hakkında Hadîsler 272Bayram Günündeki Zikirler 281Bayram Hazırlığı 283Teşrik Tekbirleri 285Osmanlı Devletinde Bayram Merasimleri 286Bayram Namazı 287Ramazan Bayramı Duası 288(10)ŞEVVAL AYI ve FAZİLETİ 289Şevval Ayında Namaz 289Şevval Ayında Oruç 291
DELAIS DE LIVRAISON ESTIMEE

Autres pays


22 Août Lundi-23 Août Mardi

Les délais de livraison peuvent varier en raison des mesures pandémiques prises par les pays.

Sera Envoyé Par le Magasin.

Si vous souhaitez un remboursement pour une raison spécifique concernant votre produit, vous pouvez le retourner dans les 14 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu votre produit.Ce temps est de 24 heures pour les robes de soirée Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à notre site Web avec votre compte utilisateur sefamerve et de créer un enregistrement de remboursement. Pour plus d'informations sur les remboursements, vous pouvez vérifier en cliquant sur la rubique AİDE et cliquer sur la section Annulation et Remboursement.

Votre procédure de remboursement sera lancée et complété dans les 3 à 5 jours ouvrables,à la reception de l'article.

La procédure de changement n'est valable que pour les commandes de Turquie.