Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1308

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829322

FAZİLETLİ AMELLER VE RÜKÜNLERİKitap Adı:        Faziletli AmellerYazar:             Abdülkadir GeylaniYayınevi:         Gelenek YayınlarıSayfa Sayısı:    231İlk Baskı Yılı:    2013Dil:                 Türkçe
Hamd olsun o Allah’a ki her kitaba övgüsüyle ve her konuşmaya zikriyle başlanır. Onun övgüsü mükâfat yurdunda nimet verilenlerin eğlence-sidir; her hastalık onun adıyla şifa bulur. Her gam ve musibet onun giderilir. Darlıkta ve bollukta eller, yalvararak ve dua ederek ona kaldırılır. O, her dildeki bütün sesleri işiten ve zorda kalanın duasını kabul buyurandır.Bahsettiği her şey için O’na hamd olsun; nimetler verip doğru yolu gösterdiği için şükürler olsun.Sayesinde bizi dalaletten hidayete erdirdiği elçisi Hz. Muhammed'e, terte-miz nesline, ashabına, kardeşleri olan diğer bütün Peygamberlere ve huzur-i ilahide bulunan meleklere salât ve selâm olsun.Öğrencilerimden biri, benim doğrulan yazacağım yolundaki hüsnüzannından dolayı benim elinizdeki kitabı yazmam hususunda ısrarcı oldu. Elbette söz ve eylemlerde yanlışa düşmekten koruyan, kalpten geçen duygulan bilen ve dilediği şeyi kolaylaştırmak suretiyle lutfunu esirgemeyen, Allah’tır. Kalplerimizi riyadan ve nifaktan arıdırması ve kötülüklerimizi iyiliklerle için O’na sığınınız. O, günahtan ve hataları affeden ve kullanırın tövbeleri-ni kabul buyurandır.Onu -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer’î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; yer vereceğimiz sohbetlerde Kur’ân'dan ve hadis-lerden öğüt almaya; -Allah yolundaki yolculuğuna ve emirlere uyup yasaklar-dan kaçmasına bir nebze katkısı olsun diye eserin farklı konularına dağıttığım- "iyi kullann ahlâkını" öğrenmeye epeyce istekli gördüm ve isteğini kabul et-mek hususunda gayb âleminden bir işaret de aldım. Bunun üzerine kollan sı-vadım ve mükâfat beklentisi ve hesap gününde kurtuluş ümidiyle bu kitabı telif etmeye koyuldum. onra esere el-Gunye li-tâlibî tanki’l-hak(Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) adını verdim.Başarıya ulaştıran ve doğruyu ilham eden, Allah’tır."İbadetler ve İslâm Ahlakı" adıyla yayınlanan bu eser, büyük İs-lam alimi ve maneviyat önderi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin el- Gunye li-tâlibî tariki’l-hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli kitabının bir kısmından oluşmaktadır.Eserin orijinali hacimli olduğundan, farklı konularla alakalı bölümle-ri ayrı ayrı okuyucularımıza sunmanın daha faydalı olacağını düşündük. Bu şekilde bu değerli eseri pratik bir kullanımla okura sunarak, daha ko-lay okunmasını sağlamış olduk.İbadetler ve İslâm ahlakını konu edinen bu kitapta, farzlar, rükün-ler ve sünnetler gibi şer’î âdâbla ilgili bilgiler veriliyor. Fıkhı hükümle-rin istinad edildiği ayet ve hadisler ortaya konularak şer’î deliller konu-sunda okuyucu bilgilendiriliyor. Burada tabii, müellifin Hanbelî mezhe-binden oluşu göz önünde tutulmuş ve yeri geldiğinde okuyucu dipnotlar-la aydınlatılmıştır.Eserin önemli bir özelliği ise, müellifin, okuru şer’î adab ve fıkıh ko-nusunda bilgilendirirken, ibadetlerin manevî boyutuna da değinmesi ve ibadet ve ahlak arasındaki iritbatı da sağlam bir şekilde ortaya koymuş olmasıdır.Abdülkâdir GeylânîAbdülkâdir Geylânî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1077 (Hicrî 470) senesinde İran’ın Geylân şehrinde doğmuştur. Nesebi Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’a dayanır. On sekiz yaşında tahsil için Bağdat'a gönderilmiş olan Abdülkâdir Geylânî, Kadı Ebû Sâid el-Mübarek’in elinden sûfılik hırkasını giydikten ve 1127 (Hicrî 521) senesinde Yusuf el-Hemedânfnin kendisini irşad etmesinden sonra bu şehirde vaaz vermeye başlamıştır. Daha sonra, tekrar vaaz vermeye başlayacağı döneme kadar Kerh kasabasında inzivaya çekilmiş ve yirmi beş sene sürekli ibadetle meşgul olmuştur. Kısa zamanda sayısız müridi olmuş ve şöhreti bölge sınırlannın dışına taşmıştır. 1165 (Hicrî 561) senesinde Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir..İÇİNDEKİLERİBADETLER VE İSL ve Acirc;M AHLAKIYAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ 15MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 17I. MÜSLÜMANOLMAK İSTEYEN NE YAPMALI? 191. KELİME-İ ŞEH ve Acirc;DET GETİRMEK 192. BOY ABDESTİ ALMAK 203. NAMAZ KILMAK 21II. NAMAZ 231. NAMAZIN ŞARTLARI 23A) ABDEST VE TEYEMMÜM 231) Abdest 23a) Abdestin Farzları 24b) Abdestin Sünnetleri 252) Teyemmüm 25B) DİĞER ŞARTLAR 261) Örtünmek 262) Namaz Kılınacak Yerin Temiz Olması 263) Kıbleye Yönelmek 264) Niyet 26.5) Vaktin Girmesi 27b) Kâmet 282.NAMAZIN KILINIŞINA DAİR HÜKÜMLER 28A) NAMAZIN RÜKÜNLERİ 29B) NAMAZIN V ve Acirc;CİBLERİ 29C) NAMAZIN SÜNNETLERİ 30D) NAMAZIN FİİLLERİ 31III. ZEKAT 331. ZEK ve Acirc;T NİSABLARI 332. TÜRÜNE GÖRE ZEK ve Acirc;T ORANLARI 34A) ALTIN, GÜMÜŞ VE TİCARET MALLARININ ZEK ve Acirc;TI 34B) DEVENİN ZEK ve Acirc;TI 34D) KOYUNUN ZEK ve Acirc;TI 353. ZEK ve Acirc;T KİMLERE VERİLİR? 354. SADAKA 365. F1TIR SADAKASI 36IV. ORUÇ 371. ORUCUN KAZASI 382. KEF ve Acirc;RET 383. ORUÇLUYA MEKRÛH OLAN DAVRANIŞLAR 394. ORUÇLUYA MÜSTEHAB OLAN DAVRANIŞLAR 395. İTİK ve Acirc;F 39A) İTİK ve Acirc;FA GİREN KİŞİNİN YAPACAĞI ŞEYLER 40B) İTİK ve Acirc;F YERİNDEN ÇIKMAYI CAİZ KILAN DURUMLAR 41V. HAC VE UMRE 431. HAC 43A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI 43B) İHRAMA GİRİLECEK SINIRLAR 44C) İHRAMA GİRMEDEN ÖNCE YAPILACAK ŞEYLER 44D) TELBİYENİN SÖZLERİ VE YAPILIŞI 45E) İHRAM YASAKLARI 46F) HACC İBADETİNİN UYGULAMALI ANLATIMI 481) Mekke’ye İlk Giriş 482) Kudüm Tavâfı 49Tavâfin Geçerlilik Şartlan 504) Mina’ya Yolculuk 515) Arafat Vakfesi 516) Müzdelife Vakfesi 527) Akabe Cemresi 538) Ziyaret Tavafı 5310) Veda Tavafı 54G) VAKİT DARLIĞINDAN DOLAYI ARAFAT'TA VAKFE EDEMEME KORKUSU 55H) HACCIN RÜKÜNLERİ 56I) HACCIN V ve Acirc;CİBLERİ 56K) HACCIN SÜNNETLERİ 57A) UMRE İBADETİNİN UYGULAMALI ANLATIMI 58B) UMRENİN RÜKÜNLERİ 58C) UMRENİN V ve Acirc;CİBİ 58D) UMRENİN SÜNNETLERİ 583. MEDİNE’Yİ ZİYARET 59VI. AHL ve Acirc;K VE GÖRGÜ KURALLARI 63A) SEL ve Acirc;M VERMENİN HÜKMÜ 63B) NASIL SEL ve Acirc;M VERİLİR? 63C) KİM KİME SEL ve Acirc;M VERİR? 64D) KİMLERE SEL ve Acirc;M VERİLMEZ? 65E) TOKALAŞMA VE KUCAKLAŞMA 652. BÜYÜKLER İÇİN AYAĞA KALKMAK 654. ESNEME 675. FITRATTAN OLAN ŞEYLER 67A) BIYIK KESMEK 68B) SAKAL BIRAKMAK 68C) BACAK ARASI VE KOLTUK ALTI KILLARINI ALMAK 68Ak Saç ve Sakal Tellerini Yolmanın Hükmü 70D) TIRNAKLARI KESMEK 716. SAÇLARI TIRAŞ ETMENİN HÜKMÜ 72A) KER ve Acirc;HET GÖRÜŞÜNÜN DELİLLERİ 72B) CEV ve Acirc;Z GÖRÜŞÜNÜN DELİLLERİ 737. SAÇA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 74A) SAÇIN KISMEN KESİLMESİ 74B) ENSENİN TIRAŞ EDİLMESİ 74C) SAÇI UZATMAK 74D) YÜZDEKİ TÜYLERİ ALMANIN HÜKMÜ 758. SAÇLARA SİYAH KINA YAKMAK 759. SÜRME ÇEKMEK 7810. YAĞ SÜRÜNME 7811. KİŞİNİN YANINDA TAŞIMASI GÜZEL OLAN YEDİ ŞEY 7812. MEKRUH OLAN BAZI DAVRANIŞLAR 7914. SAĞ VE SOL ELLE YAPILACAKLAR 82A) SAĞ EL İLE YAPILACAKLAR 82B) SOL EL İLE YAPILACAKLAR 8215. YEME VE İÇME ve Acirc;D ve Acirc;BI 83A) ALTIN VE GÜMÜŞ KAPTA YEMEK YEMEK 85Farz olan kurallar 91Sünnet olan kurallar 91Edeb olan kurallar 91C) ORUÇ AÇMA DUASI 9216. HAMAMA GİRMEK 92A) ÇIPLAKLIĞIN YAS AKLIĞI 9417. YÜZÜK TAKINMAK 95A) TAŞLA TAHARETLENME 99B) SUYLA TAHARETLENME 101C) PİSLİĞİN YAYILMASI 101D) TEMİZLİKTE KULLANILACAK TAŞIN ÖZELLİKLERİ 102E) TAHARETLENME NE ZAMAN FARZ OLUR 10219. BÜYÜK TEMİZLİK / BOY ABDESTİ 10320. ABDEST DUALARI 104A) HERKES İÇİN HARAM OLAN GİYİNME 108B) BAZI MÜKELLEFLER İÇİN HARAM OLAN GİYİNME 108C) MEKRUH OLAN GİYİNME 108D) KAÇINILMASI GÜZEL OLAN GİYİNME 108Farz Olan Giyinme 109.Mendub Olan Giyinme 109Giyinme ile İlgili Diğer Hükümler 11022. UYKU ve Acirc;D ve Acirc;BI 11223. EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA 11424. CAMİYE GİRME ve Acirc;D ve Acirc;BI 115 EVE GİRME ve Acirc;D ve Acirc;BI 11625. HEL ve Acirc;L KAZANÇ 11726. UZLET 12027. YOLCULUK ve Acirc;D ve Acirc;BI VE YOL ARKADAŞLIĞI 12328. İNEMEK VE İŞARET KOYMAK 12829. CAMİ ve Acirc;D ve Acirc;BINA AYKIRI DAVRANIŞLAR 12830. ŞİİR VE ŞARKI 13031.ÖLDÜRÜLMESİ CAİZ OLAN VE OLMAYAN HAYVANLAR 13232. ANA-BABAYA İYİLİK ETMEK 13633. MÜSTEHAB VE MEKRUH OLAN İSİM VE KÜNYELER 13934. ÖFKELENEN KİŞİ NE YAPMALI? 14135. KABİR ZİYARETİ 14236. KUR' ve Acirc;N OKUYARAK ALLAH’A SIĞINMAK 14437. DOĞUM ZORLUĞU ÇEKEN KADINA YAZILACAK DUA 146GÖZ DEĞMESİ 14738. TEDAVİ OLMAK 14839. N ve Acirc;MAHREM BİR KADINLA BAŞ BAŞA KALMAK 14940. KÖLEYE İYİ DAVRANMAK 15041. DÜŞMAN ÜLKESİNE MUSHAF GÖTÜRMEK 15042. ÖZEL DURUMLARDA OKUNACAK ZİKİR VE DUALAR 150A) AYNAYA BAKINCA 150C) BİR YERİ AĞRIYINCA 151D) UĞURSUZ SAYDIĞI BİR ŞEY GÖRÜNCE 152E) BİR KİLİSE VEYA HAVRA GÖRÜNCE 152F) GÖKGÜRÜLTÜSÜ DUYUNCA 152G) RÜZG ve Acirc;R GÖRÜNCE 153H) ÇARŞIYA GİRİNCE 153I) HİL ve Acirc;Lİ GÖRÜNCE 154K) SIKINTIYA DÜŞMÜŞ BİRİNİ GÖRÜNCE 154L) HAÇTAN DÖNENLER İÇİN EDİLECEK DUA 154M) HASTA ZİYARETİNDE EDİLECEK DUA 155N) ÖLÜ KABRE KONUNCA EDİLECEK DUA 155A) DÜĞÜN YEMEĞİ 170B) DÜĞÜNDE PARA SAÇMAK VE PARA KAPMAK 171C) NİK ve Acirc;HIN KIYILMASI 17244. İYİLİĞİ EMRETMEK VE KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAMAK 175A) KÖTÜLÜĞÜ İYİ BİLMEK 176B) GÜCÜ YETMEK 177C) İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAYACAK KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR 179D) EMRETME VE YASAKLAMAYI GİZLİ BİR YERDE YAPMAK 183E) EMREDİLECEK VE YASAKLANACAK ŞEYLER 185GENEL DEĞERLENDİRME 187Eserlerinden bazıları şunlardır:Günyetü’t-tâlibîn,Fütühu’l- Gayb,.Hizbü'l-beşâiri'l-hayrât,Cilâü'l-hâtir,Melfuzât-ı Geylânî,Sırru’l-esrar ve Mazharu'l-envar,es-Sirâcu'l-vehhâc fi Leyleti’l- mi’rac,el-Fethu’r-rabbânî,el-Fuyûzâtü’r- rabbâniyyefi'l-Evrâdi'l-Kâdiriyye,Behçetü’l- esrâr,el-Mevâhibü’r-rahmâniye ve'l-Futûhu’r- rabbâniyye fi Merâtibi’l-ahlâki’s-seniyye ve’l Makâmâti’l-irfâniyye,Yevâkitü’l-hikem,

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


11 July Monday-12 July Tuesday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$17.00

$12.99