Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1370

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829377

ZİNAYA YAKLAŞMAYINDilTÜRKÇESayfa Sayısı88Cilt TipiKarton KapakKağıt CinsiKitap KağıdıBoyut13.5 x 19.5 cm"Zinâya (bulaşmak bir yana, nâmahreme bakmak, dokunmak ve öpmek gibi öncü günahlara dahi) yaklaşmayın!Lalegül Neşriyat ile Satışı Sunulmuştur.Şüphesiz o, çirkinliği sınırsız bir iş olmuş ve (şehveti tatmin için izlenen) bir yol olarak da pek kötü bulunmuştur." (İsrâ Sûresi: 32)"Benim günah meclislerinde işim yok di-yen" Müslümanların birçoğunun da bulunduk-ları günah meclisleri vardır. Hepsine keffâret la-zımdır. İşte sohbette, bu ilim meclisinde bulun-mak hepsine keffârettir inşâallâh. Gerideki iki bin kötü meclis silinecek inşâallâh.Meclisimiz ilim meclisi olsun, methedilen meclislere dahil olsun inşâallah. Kalkarken gü-nahlarımız mağfiret olsun ve ayrılırken melek-lerden bizlere:"Af olunarak kalkınız" diye nidâ olun-sun.Allâh-u Te'âlâ:"Af olunarak kalkınız, ey ilim ve zikir meclislerinde bulunan kullarım! Bütün gü-nahlarınızı sildim. Silmekle de kalmadım, hepsini sevaplara döndürdüm. Ne kadar gü-nahla girdiyseniz o kadar sevapla çıkın!" bu-yursun.İşte bu; bu meclise gelenlerin ve buraya iştirak edenlerin buradan çıkarken alacakları müjdelerdendir. Böylelikle şunu bilin ki; vakit-leriniz değerleniyor, ömrünüz kıymetleniyor.Her yerde ayrı konulardan söz ediyoruz, bugün burada zinâ meselesinden söz edeceğiz. Başta okuduğum âyet-i kerîme de zinâ ile ilgi-lidir.Bu arada Allâh-u Te'âlâ’nm nice haber-lerinden sizi haberdâr edeceğiz inşâallah.Allâh-u Tebâreke ve Te'âlâ, Kur’ân-ı Azîmüşşân’da birçok yasaklıyor, neh- yediyor, engelliyor, ancak Rabbimizin zinâ hakkındaki âyet-i kerîmede kullandığı tâbir hiç-birine benzemiyor.İçki hakkında:"Hâlâ bırakmayacak mısınız?! Bıra-kın!" (Mâide Sûresi: 91 'den) buyuruyor.Fâiz hakkında:"Faiz yemeyin" ( ve Acirc;li 'Imrân: 130'dan) buyuru-yor.Fakat zinâ konusunda:"Zinâya yaklaşmayın, gerçekten o çok çirkin bir iştir"(isrâ Sûresi:32 'den) buyuruyor.İnsan kendi hanımına, kendi kızına, kendi anasına, başkasının nikâhsız, akitsiz yaklaşma-sından ne kadar rahatsız olacağını düşünmelidir.Kendisi de başkasının ırzına, namusuna dikkat etmelidir.Bu zinâ ile soylar karışıyor, hürmet per-deleri yırtılıyor, yasaklar bozuluyor, daha bir-çok bozukluklara sebebiyet veriyor.

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


08 July Friday-11 July Monday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$20.00

$15.99