Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1324

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829334
Ta'dili Erkan

Ürün Özellikleri

Dil: ARAPÇA,TÜRKÇE

Sayfa Sayısı: 156

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı

Boyut: 13 x 19 cm

ÖNSÖZ

Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâ, Habîbi Muhammed Mustafâ’sına sınırsız salât-ü selâm, âl-i ashâbına ve kıyâmet gününe kadar iyilikte kendilerine uyan etbâ‘ına hayırla duadan sonra; ifade etmemiz gereken husus şudur:

Namazda ta‘dîl-i erkân konusu, bir çok eser içerisinde işlenmişse de, bunların bir kısmı sadece önemine işaret eden hadîs-i şerif ve rivâyetlere yer vermekte, diğer bir kısmı ise sadece hükümlerini beyan etmektedir.

İşte biz bu eserimizde bütün bu konuları bir arada işlemeyi münasip gördük ve bu konuda bilgisizliği veya gevşekliği olan kardeşlerimizin bu yanlışlarını düzelterek namazın bedduasından kurtulup duasını almalarını hedefledik.

Allâh-u Te‘âlâ’dan niyazımız, mahşer sabahına kadar bu eserden istifade edilmesi ve bu sayede namaz ehli arasında ta‘dîl-i erkânı zâyi edenlerin azalmasıdır.

Sîzlerden de ricamız, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in vefat ederken en son vasiyeti olan namaz konusunu ciddiye almanız, bu eseri dikkatle okuyup amel etmeniz ve peygamberinizin yüce hatırı için herkesi bu konuda teşvik etmenizdir.

Zira namaz kılsa da ta‘dîl-i erkânı terk eden birinin, namazın bedduasına çarpılma, son nefeste imansız ölme ve âhirette namazının suratına vurulması gibi bir takım âfetlere müptela olacağı sahih hadîs-i şeriflerde ve eserlerde açıklanmıştır.

Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi ilk sorulacağımız vazife olan namazın direği olan ta‘dîl-i erkân ile ilgili hesabı kolayca verebilmeye muvaffak eylesin. ve Acirc;mîn!

10-Muharrem-1429 19-0cak-2008

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ta‘dît-i Erkânın Ta'rifi 11

Ta'dîl-i Erkânın Hükmü 12

Ta'dîl-i Erkânın Vacib Oluşunun Delilleri 15

Ta'dîl-i Erkânın Nerelerde Geçerli Olduğu 25

Kavme Ve Celsede Sünnet Olan Durma Süresi 30

İKİNCİ BÖLÜM

Beş vakit namazın ehemmiyetini ve faziletini beyan eden âyet-i kerîmeler .... 105

Ta'dîl-i erkânın önemine dair hadîs-i şerîf ve rivayetler 45

Ta'dîl-i erkâna riâyetsizliğin en kötü hırsızlık sayıldığı 45

Ta'dîl-i erkâna riâyet etmeyenin namazının kabul olunmayacağı :..47

Ta'dîl-i erkâna riâyet etmeyenin namazının suratına çarpılacağı 49

Namazın mîzân gibi olduğu, eksiltenin eksik alacağı 53

Ta'dîl-i erkânsız kılınan namazın yeterli olmayacağı ve namazın nasıl kılınması

gerektiği 55

Ta'dîl-i erkâna riâyet etmeyene uzuvlarının lanet edeceği 59

Ta'dîl-i erkânsız kılınan namazın günahlara keffâret olmayacağı 60

Ta'dîl-i erkânsız kılınan namazın Allâh-u Te'âlâ’nın rızasını kazandırmayacağı ...61

Ta'dîl-i erkânsız namaza Allâh-u Te'âlâ’nın itibar etmeyeceği 62

Ta'dîl-i erkâna riâyet etmeyenlerin îmanlarını koruyamayacakları 63

Ta'dîl-i erkânı noksan edenlerin azaptan güvencede olmadıkları 66

Ta'dîl-i e rkânsız kılınan kısmın namazdan sayılmayacağı 68

Ta'dîl-i erkâna riâyetsizliğin, namazın bozulmasına, namazın bozulmasının da diğer amellerin bozulmasına sebebiyet vereceği 69

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Namaz kılan kişinin yapması gerekenler 75

Ta'dîl-i erkânı bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi gerektiği.... 81

İmâm-ı Rabbânî (kuddise sirruhû) nun ta'dîl-i erkân ile ilgili beyanları 87

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ta'dîl-i erkânı terkedenlerin başına gelmesi beklenen otuz felâket 105

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


12 July Tuesday-14 July Thursday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$20.00

$15.99