Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1349

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829359

Kitap Özellikleri

YAYIN TARİHİ:06 Nisan 2009

BASKI SAYISI:2. Baskı

DİL: Türkçe

SAYFA SAYISI:84

CİLT TİPİ: Karton Kapak

KAĞIT CİNSİ: 2. Hamur

BOYUT:11 x 16 cm

ÖNSÖZ

Allâh-u Te'âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlardan, Rasûlü Muhammed (Sallâl- lâhu Aleyhi ve Sellem)Q, âl-İ ashâbina ve ez- vâc-ı tâhirâtına kat kat salât-ü selam-lardan sonra!

Günümüz insanının, önceden ay-larca ulaşılamayan uzun yollara şimdi birkaç saatlik uçak, hızlı tren ve araba yolculuklarıyla ulaşabildiği, ama bu vâ-sıtaların bâzen ölümcül kazalara yol aç-tığı herkesin mâlumudur.

Nitekim geçtiğimiz safer ayının son çarşambasında Türk Hava Yolları uçağının Hollanda’da düşmesi netice-sinde dokuz kişi hayatını kaybetmiş, bir çok kişi de ağır yaralar almıştır.

Çıkan Rebîulevvel ayının son çar-şambasında da Muhsin Yazıcıoğlu a- ğabeyimizin helikopteri karlı bir dağda düşmüş, bu elim kazada da helikopterde bulunan altı kişinin tümü maalesef ha-yatını kaybetmiştir.

Bu vesileyle kendilerine Allâh-u Te'âlâ’dan rahmet diler, özellikle İslâ- mın ve Müslümanların yardımcısı olan Muhsin ağabeyimize Cenâb-ı Mevlâ’ dan yüksek dereceler niyâz ederim.

Peş peşe gelen bu hâdiseler, rivâ- yetlerde beyân edilen: "Hicrî ayın çar-şambalarında, özellikle son çarşam-basında yolculuğa çıkmama" husûsuna daha çok riâyet etmemiz gerektiğini ve evimize sağ sâlim dönmemizi garan-ti eden virdleri ve duâları ihmâl etme-miz icâp ettiğini bize bir kere daha ha-tırlatmıştır.

Evet, takdire tedbir kâr etmez, hattâ Mevlânâ’nın deyimiyle "Takdir, tedbire güler", ama yine de bize dü-şen, âyet ve hadislerin emirleri müvâce- hesinde tedbiri elden bırakmamaktır.

Zâhirî tedbirlerin yanısıra, en ö- nemli tedbir, hiç şüphesiz ki bu küçük risâlede toplamaya çalıştığımız duâ ve zikirleri sefere çıkarkan ve yolculuk es- nâsında okumayı terketmemektir.

Allâh-u Te'âlâ cümlemizi bu risâ-lede zikredilen duâ ve zikirlerle, hazer- de de, seferde de vikaye eylesin. ve Acirc;mîn!

11 Rebîulâhir 1430 / 6 Nisan 2009

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

Yolculuğa kesin karar veren kişinin

yapması gerekenler 9

Yolculuk namazı ve ardından okunacaklar.. 11 Yolculuk namazından sonra sırayla

okunacak zikirler 20

Yola çıkarken yapılacaklar 23

Evden çıkarken okunacaklar 26

Evden çıkarken okunacak

zikirlerin okunuş şekli 31

Vâsıtaya binildiğinde okunacaklar 34

Sefere çıkanın bineğine yerleştiğinde okuyacağı duâ 37

Yolculuktan dönenin son kısmını tekrar tekrar okuyacağı duâ 38

Gemiye binildiğinde okunacaklar 39

Yolculuğa çıkanın eceli gelmiş olsa bile evine dönmeden ölmemesini sağlayacak âyet-i kerîmeler .44

Yolculuğa çıkanın eceli gelmiş olsa bile evine dönmeden ölmemesini sağlayacak âyet-i kerîmelerin sırayla okunuşu .49

Bir şehre girerken okunacak duâ 37

Kendi beldesini görenin okuyacağı duâ 59

Yoldan dönüp evine girenin

okuyacağı duâ 60

Okuyanını ve sayıları bir milyon da olsa niyetine okunan herkesi muhâfaza eden sırlı bir duâ .61

Abdülkâdir Geylâni’nin sırrı 66Sefer Duâları

' O Zât ki; (yaratıkların) türlerin (in) tamamını O yaratmıştır, binmekte olduğunuz gemileri ve davarlarıda sizin için var etmiştir. Tâ ki siz onların sırtları üzere yerleşesiniz, sonra üzerine oturduğunuzda Rabbinizin nimetini (n büyüklüğünü) hatırlayasınız da (bu nîmete şükretmek için) : '(Şanına yakışmayan noksan sıfatlardan tenzîh ve) tesbîh (olsun) O Zât'a ki; işte bunu bize itaatkâr kılmıştır.Bu kitap hakikaten çok ilginç, Zira bir sefer esnasında buradaki duaları okudum.İki hafta sürmesi gereken seferim duaların bereketiyle üç gün de bitiverdi. Gittiğim yerde işlerim çarçapuk görülüverdi.Demek ki, insanın eceli gelse Allah bu duaların bereketiyle onu yolda değil ,evde canını almak için işini kolay eder Lalegül Neşriyat Arifan Yayınlarından Sizlere Ulaştırılmaktadır.
ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


05 July Tuesday-07 July Thursday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$17.00

$12.99