Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1329

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829340
İSTİĞFAR RİSALESİ

Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü Kitabı İstiğfar Risalesi

İstiğfar Risalesi,İstiğfarın Faziletini Nasıl Ve Ne Şekilde İstiğfar Edilmesi Gerektiğini Konu Alan Cübbeli Hoca Kitabıdır.

Allahu Teala istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır" buyuran Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ve sabreden, sadakat gösteren, duaya devam eden, hayır yollarına infak eden ve seherlerde istiğfar eden ali eshabının üzerine olsun.

Şu bir gerçektir ki insan, tabiatı gereği yorgun ve bıkkın bir varlıktır. O halde Allahu Teala'ya duada bulunurken ve O'nu zikrederken yorgunluk haddine varmaktan sakınmak gerekir.

Allahu Teala'ya ulaşmak isteyen insan dualar ve zikirler arasından, devam edebilmesi mümkün olan kadarını seçmeli ve bunlar içerisinden durumuna en uygun düşen, kalbini en çok yumuşatan ve diline en hafif gelenleri ezberlemelidir.

Zira kesintiye uğrayan çoktansa, kendisine devam edilen az, kalpte tesir bakımından daha kuvvetlidir. Az ve sürekli olan zikrin durumu,yağmur damlalarına benzer.

Nitekim bu damlalar sert bir taşın üzerine sürekli damladıklarında onda bile çukur açarlar.

Ama bir defada ya da aralarında uzun zaman bulunan farklı kerelerde dökülen çok su bir tesir bırakmaz.

O halde salikler bu eserde zikredilen istiğfarlara, özellikle de Hasanı Basri (Radıyallahu Anh)a mensup "İstiğfaratı Münkıze" diye bilinen ve müstakil bir risale olarak tabettiğimiz istiğfarlara haftada bir hatim şeklinde de olsa devam etmelei halinde maddi ve manevi birçok faydalara ve feyizlere nail olacak, bir o kadar da bela ve musibetten kurtulacaklardır.

İane ve tevfik(yardım etmek ve muvaffak kılmak) ancak Allahu Teala'dandır.

"(iman ederek) Rabbinizden bağışlanma talebinde bulunun! Şüphesiz ki O dâima (tevbe edenlerin günahlarını çokça bağışlayan bir) Ğaffâr olmuştur. (İstiğfar edin ki; yetmiş sene süren kuraklık ve kısırlıktan sonra Rabbiniz) göğü(n yağmurunu) üzerinize (bardaktan boşanırcasına) bolca akan bir halde salsın;

Mallarla ve oğullarla size yardım etsin

(ve geniş imkân versin), sizin (faydalanmanız) için pek kıymetli bostanlar yapsın ve sizin için (gürül gürül akan) ırmaklarmeydana ge-tirsin!" (Nûh Sûresi: 10-12)

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

Birinci Kısım

İSTİĞFAR HAKKANDAKİ ve Acirc;YET-İ KERÎMELER 9

İstiğfarı Emreden ve Acirc;yet-i Kerîmeler 13

İstiğfarın Mağfiret ve Rahmete Vesîle Olacağı 15

Kâfirlerin Bile Tevbe İstiğfarla Affolunacakları 23

İstiğfara Devam Edene Azap Olmayacağı 24

İstiğfarın Küçük Büyük Bütün Günahları Affettireceği 30

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in İstiğfarının Önemi 36

İstiğfarın Güzel Yaşantıya, Bol Yağmurlara, Zenginliğe, Çocuk Sahibi Olmaya ve Kuvvet Kazanmaya Sebep Olduğu 43

Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Kadın Erkek Tüm Eshâbı İçin İstiğfar Etmesinin Emredilmesi 47

İstiğfarın Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e Bile Emredilişi 49

İkinci Bölüm

İSTİĞFARIN FAZİLETİNE D ve Acirc;İR HADÎS-İ ŞERİF VE RİV ve Acirc;YETLER 51

Kul Rabbini Bilerek İstiğfar Ettiği Sürece Ne Yaparsa Yapsın Mutlaka Affedileceği 57

Çokça İstiğfarda Bulunmaya Teşvik Eden Hadîs-i Şerifler 63

İstiğfara Devamın Her Türlü Dardan Kurtuluşa ve Rızık Bolluğuna Sebep Olacağı 68

Günahların Dert, Devasının Da İstiğfar Oluşu 70

Sahibi İstiğfar Etsin Diye Günahların Üç Saat Bir Rivayet Altı Saat Yazılmadığı 71

İstiğfarın Günahları Mahvedeceği 74

Allâh-u Te'âlâ’nın Hoşlandığı Kul 75

İstiğfarın Dille Yapılan Günahlara Da Keffaret Oluşu 76 İstiğfarın Bu Ümmet İçin Kıyamete Kadar Kalıcı Bir Güvence Olduğu 77

İstiğfarın Bir Nevi Dua Oluşu 81

İstiğfar Edenlerin En Hayırlı Ümmet Oldukları 84

İstiğfarın Kalplerin Cilâsı Olduğu 86

İstiğfar İçin Düzlük Boş Bir Arâziye Çıkılması 88

Günah İşlediğinde İstiğfar Edenlerin Cennetteki Makamı 89

İstiğfar Kapısının Ölüm ve Acirc;nına Kadar Açık Olduğu 91

İstiğfarın Şeytanı Helak Edeceği 92

Geçmiş Günahları Pişmanlıkla Düşünüp İstiğfar

Etmenin Mağfirete Vesile Olacağı 96

İstiğfardan Önce Güzelce Abdest Alınıp İki Rekat Namaz Kılınması 97

Çocuğun İstiğfarı İle Babanın Affolunacağı 99

Allâh-u Te'âlâ’nm, Kulları İstiğfar Etmeleri İçin Yaşattığı 100

Gece Yapılacak İstiğfarın Dualann Kabûlüne Sebep Olacağı 101

Üçüncü BölümİSTİĞFAR RİSALESİ

BELLİ ADETLE VE MUAYYEN VAKİTLERDE YAPILACAK İSTİĞFARLAR 103

Üç Kere İstiğfar 109

Beş Kere İstiğfar 110

Yetmiş Kere İstiğfar 111

Yüz Kere İstiğfar 116

Teheccüd Namazından Önceki İstiğfarlar 119

Seher Vaktindeki İstiğfarlar 123

Teheccüdden Sonraki İstiğfarlar 126

Secdede Yapılacak İstiğfar 127

Uykudan Uyanırken ve Yatağa Yatarken Yapılacak İstiğfarın Fazileti 128

Sabah Akşam Okuyanı Cennete Girdirecek Seyyidü’l-İstiğfar 129

İşraktan Sonraki İstiğfar 131

Kuşluk Namazından Sonra Okunduğunda Bütün Günahları Affettirecek Bir İstiğfar 132

Beş Vakit Namazdan Önceki İstiğfar 134

Namaz İçindeki İstiğfarlar 138

Namazlardan Sonraki İstiğfarlar 142

Sabah ve İkindi Namazlarından Sonra Yapılacak İstiğfar 149

İmsak İle Sabah Namazı Arasında Yapıldığında Fakirlikten Kurtaracak Bir İstiğfar 150

Güneş Doğmadan ve Batmadan Yapılacak İstiğfarlar 152

Güneş Batarken İstiğfar 156

Sabah Akşam Belâları Def İçin Okunacak İstiğfar 158

Sabah Akşam Belâları Def İçin Okunacak İstiğfar 158

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Zeyd ibni Sâbit (RadıyallâhuAnh)a Her Gün Okumasını ve Çoluk Çocuğuna Okutmasını Emrettiği Bir İstiğfar 160

Göklerin ve Yerin Anahtarı Olan Bir Teşbih ve İstiğfar 165

Yatmadan Evvel Okunacak İstiğfar 174

Uyku Arasında Uyanıldığmda Yapılacak Bir İstiğfar 176

Uykudan Uyanıldığında Yapılacak İstiğfarlar 178

Cuma Sabahının İstiğfarı 181

Cuma Günü İkindiden Sonraki İstiğfar 182

Çarşı Pazarlarda İstiğfar Etmek 183

Receb-i Şerifte Yapılacak İstiğfarlar 184

Ramazân-ı Şerifte İstiğfar 188

Üç Ayların İstiğfan 193

Haram Ayların İstiğfarı 195

Zülhiccenin İstiğfarları Terviye, Arefe ve Nahr (Kurban Bayramı) Geceleri Okunacak İstiğfarlar 196

Dördüncü Bölüm

FAZİLETİ OLAN BAZI İSTİĞFARLAR 201

Faziletli İstiğfarlar 207

İstiğfardan Önce Okunacak ve Acirc;yet-i Kerîmeler 208

Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in Çokça Yaptığı Bir İstiğfar 210

Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in Yaptığı Bir İstiğfar 210

ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)aÖğretilen İstiğfar Kelimeleri 212

Allâh Katında En Büyük Değeri Olan Bir İstiğfar 214

Tüm Günahları Affettirecek İstiğfarlar 215

İsm-i ve Acirc;zam İle Yapılacak İstiğfar 222

Müminler İçin İstiğfar Etmek 225

Ölüler İçin İstiğfar Etmek 228

Duanın Kabûlü İçin Yapılacak Bir İstiğfar 229

Tecdîd-i îmân İçin Yapılacak Bir İstiğfar 231

Kıyamete Kadar Hiçbir Günahın Sildiremeyeceği Bir İstiğfar 235

Bir Mecliste Konuşulan Boş Laflara Kefaret Olan Bir İstiğfar 237

İstiğfarın Hangi Lafızla Yapılacağı 240

Semaya Bakarken ve Sırtüstü Yatarken Yapılacak İstiğfar 242

Başkalarından Özellikle Günahsızlardan İstiğfar İstemek 244

Riyâyı Giderecek Bir İstiğfar 246

Gıybet ve Dedikodu Günahının Keffareti Olan Bir İstiğfar 249

Velîlerden Olmak İçin Yapılacak İstiğfar 249

Seleften Mesûr Önemli Bir İstiğfar 250

Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhu)ya Ait İstiğfar-ı Kebîr 256

Kulun Mağfiretine Vesîle Olacak Beş Münâcat 261

Zekâ Açan, İlmi Ve Malı Artıran, Sıkıntıları Gideren ve Unutkanlıktan Kurtaran İstiğfarlar 264

Hırz ve Emân Olan İstiğfarlar 272

Hızır (Aleyhisselâm)ın İstiğfarı 279

Bütün Tehlikelerden Emân Olan Bir İstiğfar 281

İSTİĞFAR RİSALESİ

Kağıt kalitesi: Şamua Kağıt

Boyut: 13,5x19,5 cm
ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


09 July Saturday-11 July Monday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$28.00

$21.99