Ürün Sepetinize Eklendi

X
SEPETE GİT
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

Envarü L Aşıkın Aşıkların Nurları Merve Yayınları 1517

ÜRÜN DETAY
İADE KOŞULLARI

ÜRÜN KODU :

829299
Envarü'l Aşıkın - Aşıkların Nurları - Merve Yayınları

Altıyüz yıldır elden ele gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir. Eser çok yönlü olup bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir uslüpla ve değişik bir metodoloji ile "peygamberler tarihini" de vermiş olmasıdır.

Sayfa Sayısı: 568Cilt Durumu: Ciltli760 gr.Eser ve Yazarı HakkındaTürk milleti, İslâmiyet ile şereflendikten sonra, önceleri Orta Asya'da, daha sonra Ön Asya ve Anadolu'da ve nihayet Avrupa ve Afrika dahil üç kıtada bu yüce dinin yayılmasını sağlarken, günümüze kadar devam eden sayısız Haçlı akınlarının da iman dolu göğ-sünde durdurmasını bilmiştir.Bu hizmet yüzyıllarca sürmüştür. Bu arada Orta Asya’dan başla-mak üzere, Ahmet Yesevî, Abdülkadir Geylânî, İmam-ı Gazalî, Sühreverdî, Ebu’lleys Semerkandî, Bahaeddin Nakşibendî gibi birçok İslâm bilgini ya-nında Anadolu'yu vatan tutmamızla birlikte Mevlâna Celâleddin, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Somuncu Baba, Geyikli Baba, Ahi Evran, Karaca Ahmet, Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Tennurî, Emir Ahmed Buharî ve Ak- şemseddin gibi nice bilginler, savaşçı dervişler, manevî donanmamızı pe-kiştirmişlerdir. Dünya Tıb ilminin en büyüğü İbn-i Sîna gibi, Astronomi bilgini ve devlet reisi Uluğ Bey gibi bilim adamlarının başlattığı kervana meridyen ve paralelleri bulan, mikrobu bundan bin yıl önce tespit eden, cebir, trigonometri ve matematik ilminde insanlığa buluşlarıyla hizmet eden bilginler, Pîrî Reis gibi dünya haritasını çizen coğrafyacılar, Abdül-kadir Meragî gibi yaklaşık bin yıl önce müzikteki notayı bulan nice ilim adamları, şairler, edipler, tefsirciler ve hadisciler yetiştiren bu büyük mil-let, bu gün de geri kalmış İslâm ülkeleri arasında hizmetin öncüsü durumundandır.Bu milletin dînî hayatını ve imanını diri tutmak için nice Allah dost-ları yüzyıllardır hizmet vermiş ve vermektedirler.Elinizdeki eserin sahibi de devrinde berrak ve akıcı Türkçesi ile bu hizmet kervanına katılmış Allah dostlarındandır.Kendilerine Ahmed ve Muhammed Çelebi de denen Yazıcıoğlu kar-deşler 15. Yüzyılda Gelibolu’da yaşamışlardır. Muhammediye adında aynı zamanda Türkçenin de güzel örneklerinden olan çok değerli bir eser su-nan Yazıcıoğlu Muhammed Bican, Hacı Bayram-ı Velî’den feyz almıştır. Envârü’l- ve Acirc;şıkîn / ve Acirc;şıkların Nurları adlı eseri ise kardeşi Ahmed Bican kaleme almıştır. Envârü'l- ve Acirc;şıkîn, Muhammed Bican’ın [Meğarib’ül Ze- mari) adlı Arapça yazdığı eserinin kardeşi Ahmet Bican tarafından Türk- çeye tercümesi olarak belirtilmektedir. Eser çok yönlüdür. Bir önemli yanı ise bünyesi içinde güzel bir üslûpla ve değişik bir metodoloji ile "Peygam-berler Tarihi"ni de vermiş olmasıdır.Yazıcıoğlu kardeşlerin bu güzel ve çok önemli iki eseri; Muhamme-diye ve Envârü’I- ve Acirc;şikîn / ve Acirc;şıkların Nurları yaklaşık altıyüz yıldır elden ele ve gönülden gönüle dolaşan eserlerin başında gelmektedir.Eseri, değerli araştırmacı ve şair ağabeyimiz Ahmet Metin Şahin Bey, Osmanlıca aslından titiz bir çalışma ile yeniden gözden geçirmiştir. Yayına hazırlama ve redaksiyon görevini de haddimiz olmayarak üstlenmek du-rumunda kalırken, Muhammed İkbal’in eserlerini aruz vezni ile dilimize kazandıran ve Mevlâna Hazretleri'nin Mesnevî’si üzerine aynı çalışmayı yaparken bizleri kırmayarak çalışmalarına ara verip eserin Türk okuyu-cularına yeniden sunmada bizlere yardımını esirgemeyen Ahmet Metin Şahin Be/e şükranlarımızı sunarız.Eksiklik bizlerden, yardım Allah'tandır.15 Aralık 2001 Yaşar AnsanİçindekilerEser ve Yazan Hakkında 11Envârü'l- ve Acirc;şıkîn ( ve Acirc;şıkların Nurları) 13Kitabı Yazmamın Sebepleri 15BİRİNCİ BÖLÜM VARLIKLARIN TERTİP VE DÜZENİ1- Varlıkların Sıralanışı 222- Gökler, Yeryüzü ve Yaratıklar Hakkında Söylenenler 303- Allah'ın Bildirdiği Kelimelerin Beyanı 38İKİNCİ BÖLÜM ALLAH TE ve Acirc;LA’NIN PEYGAMBERLERE HİTABI4- ve Acirc;dem Aleyhisselâ’a Rûh Üfürülmesi 435- ve Acirc;dem’in Tövbesi 566- Allah’ın İnsanlardan Söz (Misak) Alması 58) ve Acirc;dem İle Havva'nın Ölümleri 667- Şit Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 678- İdris Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 689- Nûh Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 7010- Hûd Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 7311- Salih Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 7412- İbrahim Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 76Kabe’nin Yapılması 82Hz. İbrahim'in Ölümü 8913- İsmail Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 9014- İshak Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 9415- Yakup ve Yusuf Aleyhisselâm'ların Peygamberliği 95Yakub ve Yusuf Aleyhisselâmların Ölümleri 10716- Eyyûb Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 10817- Şuayb Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 11418- Mişâ Oğlu Musa Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 11519- Hızır Aleyhisselâm 11620- Musa ve Harun Aleyhisselâmların Peygamberliği 117Tevrat’ın İndirilişi ve Hz. Musa’nın Allah’ı Görme İsteği 125Tevrat’ta Yazılı Sözler 13721- Yûşa Bin Nûn'un Peygamberliği 14622- İlyas Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 147) Davud Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 152Hz. Davud’un Yakarışı 158Allah'ın Davud’a Vahiyleri 162Hz. Davud’u Allah’ın Teşviki 165Davud Aleyhisselâm’ın Ölümü 16823- Süleyman Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 169Beyt-i Mukaddes’in Yapılması 174Belkıs Kıssası 175Hazreti Lokman Bahsi 181Zülkameyn Kıssası 183) Eşiyâ ve Ermiyâ Hazretlerinin Peygamberliği 18524- Uzeyir Aleyhisselâm'ın Peygamberliği 18925- Mettâ Oğlu Yunus Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 19126- Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya’nın Peygamberliği 193Zekeriya ve Yahya Peygamberlerin ölümü 19627- İsa Aleyhisselâm’ın Peygamberliği 198İncil’in Vasıfları Bölümü 204Gökten Sofra İnmesi 209Hz. İsa’nın Göğe Kaldırılması 21028- Peygamberlerin Sırası 21429- Hz. Muhammed Mustafa’nın Peygamberliği 227Kur'an’m Nüzûlü 234Miraç Bahsi 237Peygamberimizin Allah'ı Görmesi 250Vahyin Sırları 251Kutsi Kelimeler 258İlâhi Hadisler. 265Peygamberin Mekke’den Medine'ye Hicreti 281Nebi’nin Medine’ye Gelişi 285Peygamberimizin Cihadı 289Bedir Gazası 289Uhut Gazası 291Mekke’nin Fethi 293Huneyn Kıssası 294Peygamberimizin Ölümü 296Ashabın Faziletleri ve Hz. Fatıma'nm Ölümü 306Ebû Bekir’in Ölümü 307Hz. Ömer’in Ölümü 309Hz. Osman'ın Ölümü 310Hz. Ali’nin Ölümü 310Hz. Haşan ve Hüseyin'in Ölümlerim. 312ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ALLAH’IN MELEKLERE VAHYETTİĞİ KELİMELERCebrail İle İlgili Bölüm 318Çeşitli Meseleler 332Ölüm Meleği İle İlgili Bölüm 340Ruhların Makamları 345DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KIYAMET GÜNÜNDE ALLAH’IN HİTAPLARI30- Farklı İnanışlarla İlgili Bölüm 35831- Amelî Hükümlerle İlgili Bölüm 360) Cuma İle İlgili Bölüm 37632- Mescidlerle İlgili Bölüm 38133- Zekât İle İlgili Bölüm 38234- Oruçla İlgili Bölüm 38335- Kadir Gecesi İle İlgili Bölüm 38736- Hac İle İlgili Bölüm 39037- Cihad ile İlgili Bölüm (Allah Yolunda Savaş) 39438- Kur'an İle İlgili Bölüm 39839- Zikir İle İlgili Bölüm 40740- Sabır İle İlgili Bölüm 41241- Sadakalar İle İlgili Bölüm 41342- Allah Yoluna Girenlerin Makam ve Menzillerinin Beyanı 41443- İlmin Faziletleri İle İlgili Bölüm 41844- ve Acirc;limlerin Faziletleri 42045- İyiliği Tavsiye ve Kötülüğü Men ile İlgili Bölüm 42546- Fakirlerin Fazileti İle İlgili Bölüm 42647- Dünya İle İlgili Bölüm 43048- Kabir ve Ölülerle İlgili Bölüm 43449- Dua Bölümü 43650- Tövbe ve Af (Yarlığ Dileme) Bölümü 439Tövbe İle İlgili Bölüm 44051- Takva Bölümü 44252- Kıyamet Alâmetleri - 1 44353- Kıyamet Alâmetleri - 2 446DeccaTın Çıkışı 447İsa'nın Gökten Yere İnişi 447Dâbbet'ül-Arz'ın Çıkışı 448Güneşin Batı'dan Doğması 449Tövbe KapısTnın Kapanması 450Yeryüzünde Başlayan Çöküntüler 450Sur'un Üflenmesi 451Haşir İle İlgili Bölüm 454Yerin ve Göklerin Değişmesi .....458Kıyamet Durakları 463Büyük Korku 466Livâ’ül-Hamd 468Mahşerde Cehennemi Getirmek 471Mahşerdeki Hesap 472Mahşerdeki Şefaat 475Kabe ile İlgili Bölüm 478Peygamberimizin Şefaati 480Hesap İle İlgili Bölüm - 1 481Hesap İle İlgili Bölüm - 2 483Hesapsız Cennet’e Girecek Olanlar 487Kitap (Amel Defteri) 494Mizan 496Düşmanlıklar ve Mahkemeler 499Kıyamet Gününde Diğer Garip İşler 502Allah’ın Meleklerle Konuşmaları 504Cehennem ve Aşağı Dereceleri 507Ateş (Cehennem)’e Girecekler 510Cennettekilerin Durumları 516Havz İle İlgili Bölüm 517Sırat 518BEŞİNCİ BÖLÜM ALLAH’IN YÜCE MAKAMDA SÖZLERİ54- Cennete Girmek 52955- A'raftakiler 53356- Allah Teâla'yı Görmek 53657- Dört Râşid Halife'nin Cennetteki Yerleri 53958- Büyük Günah İşleyenlerin Durumları 54059- Ateşin Hikmeti 54360- Cinlerle İlgili Bölüm 54361- Ölümün Boğazlanması 54462- Tûbâ Ağacı 54563- Hûriler 54564- Vildan İle İlgili Bölüm 54765- Gılmânlar 54866- Cennetin Irmakları 54867- Cennet Ehlinin Mertebeleri ve Yüce Dereceleri 55068- Şehitler 55669- Cennet Ehlinin Nimetleri 55770- Cennet Halkının Mertebeleri 563Kitabın Sonu 565
ÜRÜNÜN SIZE TAHMINI ULAŞMA TARIHI

Diğer Ülkeler


19 Ağustos Cuma-22 Ağustos Pazartesi

Ülkelerin aldığı pandemi önlemleri dolasıyla teslimat süreleri değişiklik gösterebilmektedir

Mağaza Tarafından Gönderilecektir.

Sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade etmek isterseniz, teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz.

Abiye ürünlerinde bu süre 24 saattir. İade etmek için sitemiz üzerinden sefamerve kullanıcınız ile giriş yapıp iade kaydı oluşturmanız gerekmektedir.

İade ile ilgili ayrıntılı bilgi için YARDIM - DESTEK bölümünden İade ve Sipariş İptal bölümüne tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz.

MİKTAR :
$37.00

$28.99