Product has been added to Cart

X
GO TO THE CART
CONTINUE SHOPPING

Dit zijn de voorwaarden van toepassing op de leveringen van goederen en software, afhankelijk van uw land van verblijf door EST MARJINAL MEDIKAL TANITIM VE ILETISIM SAN Tic. LTD. STI of Smikra B.V. (hierna: "Bedrijf", wij, ons, onze) middels online website en/of mobiele site, en software die bij of in verband met Bedrijf (gezamenlijk de "Service" ). Als u met een creditcard betaalt en u zich buiten Turkije bevindt, worden de producten aan u verkocht door Smikra BV en is het toepasselijke recht dat van Nederland. Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst, gaat u ermee akkoord dat u deze heeft gelezen, begrepen en akkoord bent met deze gebruikers overeenkomst ( de "Overeenkomst" ) en gebonden te zijn, of een geregistreerde gebruiker bent van onze service.

ONZE EIGENDOMSRECHTEN

De service-en alle materialen daarin of daarbij overgedragen, waaronder, zonder beperking, software, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, illustraties, logo's, octrooien, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek, en User Content ( de " Bedrijf Content" ) en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee samenhangen, zijn het exclusieve eigendom van Bedrijf en haar licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin voorzien, mag niets in deze overeenkomst geacht een vergunning of onder een dergelijke intellectuele eigendomsrechten te creëren, en gaat u ermee akkoord niet te verkopen, in licentie geven, verhuren, te wijzigen, te distribueren, kopiëren, reproduceren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, wijzigen of afgeleide werken van materialen of inhoud toegankelijk is op de Dienst. Gebruik van de Bedrijf Inhoud of materialen op de Dienst voor enig doel niet uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst is strikt verboden.

U kunt ervoor kiezen om, al dan niet nodigen we u uit, om te reageren of ideeën over de Service, zonder beperking over hoe de Dienst of onze producten ( "Ideeën" ) te verbeteren. Door het inzenden van een idee, gaat u ermee akkoord dat uw bekendmaking gratis is, ongevraagd en zonder beperkingen en zal niet plaatsen Bedrijf onder geen fiduciaire of andere verplichting(en) zetten, en dat wij vrij zijn om het idee te gebruiken zonder extra compensatie aan u en / of openbaar te maken het idee op een niet - vertrouwelijke basis of anderszins aan iedereen. U erkent bovendien dat, door de aanvaarding van uw inzending, Bedrijf geen rechten om soortgelijke of verwante ideeën eerder bekend aan Bedrijf, of ontwikkeld door haar werknemers, of verkregen van andere dan uw bronnen afzien.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord te vrijwaren Bedrijf en haar dochterondernemingen, agenten, licentiegevers, managers en andere aangesloten bedrijven en hun werknemers, contractanten, agenten, managers en directeuren, van en tegen alle claims, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten ) die voortvloeien uit: ( i ) uw gebruik van en toegang tot de Dienst, met inbegrip van de gegevens of de inhoud verzonden of ontvangen door u, ( ii ) uw schending van enige bepaling van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw schending van een van de verklaringen en garanties die u maakt in deze Overeenkomst, ( iii ) uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op privacy of Intellectual Property Rights, ( iv ) uw schending van enige toepasselijke wet, regel of regelgeving; ( v ) elke claim of schade die ontstaan ​​als gevolg van een van uw Gebruikersinhoud of die via uw account wordt ingediend, of ( vi ) de toegang van een andere partij en het gebruik van de Service met uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.
 

VEILIGHEID

Bedrijf geeft om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Echter, kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden nooit onze veiligheidsmaatregelen zullen kunnen omzeilen om uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt op eigen risico.

TOEPASSELIJK RECHT

U stemt ermee in dat de Dienst wordt geacht  te zijn geleverd vanuit de Republiek Turkije. Deze overeenkomst wordt beheerst door het interne materiële recht van de Republiek Turkije, zonder respect voor de conflicten van juridische principes. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. U en Bedrijf geven hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van de Republiek Turkije.

Wij behouden ons het recht voor deze overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving is vereist of gegeven voor niet - inhoudelijke wijzigingen van de Overeenkomst.