27

MAY'15
7 Büyük Günah
 
 
 
AYET : NİSA SURESİ – 31. AYET
 
 
 
إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْعَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً:
 
 
MEALİ :
 
 
“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.”  (NİSA SURESİ – 31.  AYET)
 
 Günah, Farsça bir kelime olup, dinde suç sayılan, Allah’ın yasak ettiği söz ve davranışlar demektir. Allah’ın yapın dediği bir şeyi yapmamak günah olduğu gibi, yapmayın dediği bir şeyi yapmak ta günahtır.
 
 Bir örnek olmak üzere, Allah kullarına namaz kılmayı emretmektedir. Ergenlik çağına gelen aklı başında her Müslüman, Allah’ın bu emrini yerine getirmekle yükümlüdür. Böyle bir kimse namaz kılmayacak olursa büyük günah işlemiş olur. Bir başka örnek; Allah insanlara aralarında nikâh bağı bulunmayan başka bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunmalarını yasaklamıştır. Allah’ın bu yasağına uymayanlar da büyük günah işlemiş olurlar.
 
Kur’an-ı Kerim günahları, büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayırır. Ancak büyük ve küçük günahların nelerden ibaret olduğu hakkında fazla bilgi vermez. Konu ile ilgili ayetlerin bir tanesinde Allah şöyle buyurur:
 
 
 
إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْعَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيما:ً
 
“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.”  (NİSA SURESİ – 31. AYET)
 
Şüphesiz günahların hepsi eşit değildir. Bir adamı haksız yere dövmek ve yaralamak günah olduğu gibi, onu öldürmek te günahtır. Fakat bunlar aynı seviyede değildir.
 
BEDRÜDDİN AYNİ diyor ki: “Günahın büyüklük ve küçüklüğü izafi yani bağlantılıdır. Bir günah ki ondan daha büyük bir günah varsa o günah kendisinden daha küçük olana nispetle büyüktür.” Bu itibarla günahlar, birbirine nispetle büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır.
 
 
BÜYÜK GÜNAH (KEBİRE)
 
 Büyük günahın, herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tanımı yoktur. İslam âlimleri bu konuda farklı tanımlar yapmışlardır. Bu tanımlardan birisi ve belki de en uygun olarak kabul edileni şu tanımdır: “Allah’ın adam öldürmek ve zina etmek gibi ceza tayin ettiği ve işleyene Cehennem’de azap edeceğini bildirdiği her günah, büyük günahtır.”
 
     İBN HACER EL-HEYTEMİ, büyük günahlar hakkında yazdığı EZ-ZEVACİR AN İKTİRAFİ’L KEBAİR adlı eserinin baş tarafında büyük günah hakkındaki çeşitli tanımları naklederken birinci sıraya bu tanımı almıştır. Bu, şu demektir: Bir günahtır ki onu işleyen kimsenin Cehennem’de azap edileceği Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerde bildirilmişse, o günah, büyük günahtır.
 
     Kur’an-ı Kerim’de “Şunlar büyük günahlar, bunlar küçük günahlardır.” diye bildirilmiş değildir. Ancak yasaklanan hususlar Kur’an-ı Kerim’de yer almıştır. Hadis-i Şeriflere gelince, Peygamberimiz (SAV)’in:
 
     “Büyük günahlar, Allah’a ortak koşmak, ana-babaya eziyet etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan şahitliği yapmaktır.”
 
     “İnsanı mahveden yedi günahtan kaçının.” Ashab’ın: “Ey Allah’ın Elçisi, bu yedi günah nedir?” sorusu üzerine Peygamberimiz (SAV): “Allah’a ortak koşmak, efsun (sihir, büyü) yapmak, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, riba (faiz) yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu, kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası yapmaktır.” buyurdu.
 
     Bu hadislerde sayı bildirilmişse de Ayni’nin dediği gibi; Büyük günahlar bundan ibarettir, başka büyük günah yoktur demek mümkün değildir. Peygamberimiz (SAV) bu ve benzeri sayı bildiren hadis-i şerifleri ile büyük günahlardan toplumu fazlasıyla etkileyenlere dikkat çekmiştir. Yoksa bunlardan başka büyük günah yoktur demek istememiştir. Nitekim sayı bildiren hadislerde yer almayan bazı günahların da büyük günah olduğunu bildirmişlerdir. İşte bu hadislerden birisi de şudur:
 
     “Bir insanın anne-babasına sövmesi, büyük günahlardandır.” Ashap: “Ey Allah’ın Elçisi, insan anne-babasına söver mi?” diye sorduğunda, Peygamberimiz (SAV): “Evet, bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.” buyurdu ve büyük günahlardan saydı.
 
      Demek ki ne Kur’an-ı Kerim’de ne de Hadis-i şeriflerde, Büyük günahlar şunlardır, bunlardan başka büyük günah yoktur gibi bir ifade yer almamaktadır. Bunun için İslam âlimleri bu konuda da farklı sayılar bildirmişlerdir. İbni Abbas (RA)’a: “Büyük günahlar yedi tane midir?” diye sorulmuş, O da: “Onlar yetmişe daha yakındır.” diye cevap vermiştir. Başka bir rivayette de: “Yedi yüze yakındır, ancak tevbe ile büyük günah diye bir şey kalmadığı gibi ısrarla küçük günah büyük günaha dönüşür.” diye de cevap vermiştir. İbn-i Abbas (RA)’a göre Allah’ın yasak ettiği her şey büyük günahtır. İBN HACER EL HEYTEMİ, yukarıda adını verdiğimiz eserinde 467 büyük günah saymıştır. Bunun için mümin, büyük olsun küçük olsun kime karşı günah işlediğini düşünmeli ve bütün günahlardan sakınmalıdır.