28

KAS'14
Nazar Boncuğu Nazardan Korur mu?

 

 
Çocuğumuzu, evimizi, arabamızı nazardan korumak için nazar boncuğu takabilir miyiz? Nazar boncuğu nazardan korur mu?
 
Nazar boncuğunun nazar değmesinden koruyacağına inanmak (Allah’a ortak koşmaktır) şirktir. Koruyacak olan Allah’tır.
 
Nazar değmesine karşı halk arasında nazarlık denen şeyler insanların, binaların ve arabaların üzerlerine asılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in uygulamalarında böyle bir durum görülmediği gibi, İslam’ın ruhuna aykırı olan totem misillü böyle eşyaların kullanılması son derece yanlıştır.
 
Zaten Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam bizzat bu tür aletlerin kullanılmasını yasaklamış, böyle bir nazarlık taşıyan kişinin bey’atını kabul etmemiş ve onu atmasını emretmiştir. [bknz. Nesâî, Zînet, 17]
 
Kişi belalardan korunmak istiyorsa önlem almalıdır, nazardan korunmak istiyorsa Allah’a dua etmeli O’na sığınmalıdır.
 
..ve Allah, en iyi bilendir. 

 
 
 
 
"Diyanet, yaygın olarak kullanılan nazar boncuğu konusuna açıklık getirdi. "Nazar boncuğundan medet ummak caiz değil" diyen Diyanet, Felak ve Nas Sureleri'ni önerdi.
 
İslam inancında, nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklandığına dikkat çeken Din İşleri Yüksek Kurulu şu ifadelere yer verdi: "Nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Rasulüllah (s.a.s.), 'Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin' (Ahmet b. Hanbel, Müsned, IV, 154) buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah'a ortak koşmuş olacağını ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 156).
Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamber'in (s.a.s.) öğrettiği duaları yapmak gerekir. Bu çerçevede Felak ve Nas sureleri yanında Hz. Peygamber'in (s.a.s.) torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım."