Product has been added to Cart

X
GO TO THE CART
CONTINUE SHOPPING

Tijdschrift - boek 1139365

PRODUCT DETAIL
RETURN CONDITION

CODE :

514952

FEATURES :

Schrijver: İbn Hacer el-Askalani Taal: Türkçe Uitgeverij: Ravza Yayınları EAN: 9786059261203 Editie: 2 Cover Voorwaarde: Ciltli Dimensies: 17 x 24 Papier type: Şamuha Kağıt Aantal pagina's: 510 Publicatie Jaar: 2019

TÜR :

Religious Books

Faziletli ameller adab güzel ahlak helal ve haram konularıyla ilgili hadislerin derlendiği eserler "Tergib ve Terhib" ve "Fezail" konulu eserlerdir. Bu konudaki meşhur eserlerden biri İmam Münziri (ö. 656/1258)'nin et-Tergib ve et-Terhib mine'l-Hadis adlı eseridir.
İmam Münziri bu eserinde sahih ve hasen derecesinde olan hadisler yanında; ahlak ve fezail babında olması sebebiyle "çok zayıf" ve "mevzu" olmayan "zayıf" hadislere yer vermiş sahih hasen ve makbul hadisleri (an) harf-i cerriyle zikretmiş zayıf hadisleri zikrederken (rüviye) mechul sigasım kullanmıştır.
Meşhur hadis hafızı İbn Hacer el-Askalani (ö. 852/1449) bu eserdeki sahih hasen ve makbul hadisleri seçerek eseri özetlemiş bulunmaktadır.
İbn Hacer el-Askalani'nin üzetlediği bu eserde Sevgili Peygamberimiz'in manevi hayatımızı ve güzel ahlaki takviye etme anlamındaki hadisleri yorumsuz ve açıklamasız sunulmaktadır. Tergib (teşvik etme özendirme) başlığıyla nebevi tavsiyeler sunulmakta Terhib (sakındırma) başlığıyla bu konudaki yanlışlıklara temas edilmektedir.
İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı güzel eseri gibi bu eser de özellikle halkın istifadesi için telif edilmiş olup Arapça metninde hadislerin sadece ana kaynakları ve kısmen dereceleri belirtilmiştir.
Elinizdeki tercümede hadislerin derecelerine yer verilmemiş sadece hadis metinlerinin tercümelerine yer verilmiştir. Kitaptaki hadislerin tamamı sahih hasen ve makbul hadislerdir. Ahlak konusunda kabul edilebilir derecede zayıf hadisler nadiren bulunsa da çok zayıf ve uydurma hadisler bulunmamaktadır.
Gerek Arapça orijinal metinde gerekse tercümede yanlış ve eksik ifade tesbit eden kardeşlerimizin ilmi emanete riayet ve İslami sorumluluk gereği mütercim veya musahhihe ya da yayınevine ulaşmalarını temenni ediyoruz.
Eseri manevi alanda kendi yetiştirmek isteyen her müslümana özelikle genç kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Rabbim hepimize rızasını kazanmaya vesile olacak çalışmalar ve başarılar ihsan eylesin. Amin.
ESTIMATED DATE OF DELIVERY

Other Countries


19 Augustus Woensdag-21 Augustus Vrijdag

To Be Sent From Sefamerve

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

TAGS