Ihr Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt

X
EINKAUF ABSCHLIEßEN
WEITER EINKAUFEN

Zeitschrift 3393

PRODUKT DETAILS
Rückgaben AGB

PRODUKTNUMMER :

830392

Türkçe Arapça Sözlük - Serdar Mutçalı - DağarcıkYayın Tarihi
2012-12-01


Baskı Sayısı
2. Baskı


Dil
ARAPÇA,TÜRKÇE


Sayfa Sayısı
1056


Cilt Tipi
Ciltli


Kağıt Cinsi
Kitap Kağıdı 1.Ham.Boyut
14 x 20 cm

Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Eser; Türkçeden Arapçaya Kelime köküne göre Alfabetik olarak hazırlanmıştır . Ülkemizde yayınlanmış en kapsamlı sözlüklerdendir. İçeriğinde eski ve modern kelimelerle, Türkiyedeki tüm Arapça Öğretim serilerinin kelimeleri bulunabilir.


ÖNSÖZ


Düşünceler, kanaatler, itirazlar en kolay sözler ile ifade edilir. Dil bizim dış dünyaya açılan büyük kapımızdır, çevremizdekilere zihnimizde, gönlümüzde barındırdıklarımızı onunla ifade ederiz.Bu çerçevede düşündüğümüzde ve Türkler ile Arapların iki kardeş toplum olmaktan öte önemli ortak paydaları olan halklar olduğu noktasından hareketle, birbirlerine söyleyecek pek çok şeyleri bulunduğu kanaatindeyiz.


Yabancı dil eğitiminin "okuma, işitme, konuşma, yazma" olarak ifade edebileceğimiz dört ana aktivitesi bulunmaktadır. Arapça öğrencisinin herhalde ilk hedefi okuduğunu anlamaksa, ikinci hedefinin de "kendini ifade etme" olması beklenir.


Bu noktada yeterli dilbilgisi donanımına ve metin tecrübesine sahip olan kişinin yeni hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyacağı enstrümanların başında Türkçe Arapça sözlük geleceğini söyleyebiliriz.


Sözlük öncelikle hem Türkçe, hem de Arapça açısından açık ve açıklayıcı olmayı, kullanıcıyı hatalardan (imkân nisbetinde) korumayı hedeflemiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için sözcüğün içinde bulunduğu terkip ifadelere, deyimlere , açıklamalara, eş anlamlılara yer verilmiştir.


Türkçe Arapça Sözlüğünün tashih ve kontrolünde yardımlarını esirgemeyen sayın, Ahmet Özcan, Enam Mustafa ve Mustafa Sittîti beylere teşekkürü borç bilir, sözlükteki olası hataların affını dileriz.


Çalışmanın ilim yolunun sabırlı yolcularına yardımcı olmasını temennisiyle. ( Türkçe Arapça Sözlük , Serdar Mutçalı , Dağarcık Yayınları , dağarcık sözlük , ucuz türkçe arapça sözlük )


Serdar MUTÇALI


SÖZLÜK DÜZENİ


Ana maddeler kalın karakterle ve sütunun en sorundadır.Farklı anlamlar 1., 2.... numaralar ile ayrılmıştır.
Parantez içindeki italik sözcük düz tümleci gösterir.
b-i ve < Tümlecin kişi
bşi ve Tümlecin nesne olduğunu gösterir.


• köşeli parantez içinde yer alır.


• Arapça ifade arasında köşeli parantezler içinde zaman zaman konuşma dilindeki ifadelere (Bu ifadeleri Arap kullanıcılar için daha kolay intibaklarını sağlamak amacıyla) yer verilmiştir, zorunlu kalınmadıkça bu ifadeler kullanılması salık verilmez.


• Alt maddeler (terkip ifadeler) ve örneklerin izleyeceğini gösterir.


Her bir alt maddenin başında gelir.


• İzleyen sözcüğün çoğul olduğunu gösterir.


Dil iletişim için kullandığımız en önemli araçtır. Arapça da, İslamın egemen olduğu bir kültürün iletiminde belki en önemli bir araç olma özelliğini asırlardır sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bu önemli yansıtanın yurdumuzdaki öğretimini incelediğimizde, Arapça ile ilgilenen insan sayısının azımsanamayacak bir çoğunluk olduğunu görebiliriz. Bu çoğunluğun homojen bir yapıda olmadığı, toplumun farklı talepleri bulunan, farklı kesimlerinden oluştuğu ise göz ardı edilemez bir gerçektir. Yayın evimiz de bu talepleri göz önünde bulundurarak ARAPÇA TÜRKÇE - TÜRKÇE ARAPÇA SÖZLÜK alfabetik bir sözlük yayınlamayı doğru bulmuştur.


Niçin Alfabetik (kök tertibinde olmayan) bir sözlük?


Arapça sözlüklerin önemli bir kısmı kök tertibinde hazırlanmıştır. Biz bu sözlükte geleneğin bir miktar dışına çıkmış bulunuyoruz. Arapça öğrenimine başlayanların ilk aşamada pek de kısa olmayan bir müddet kök tertibindeki sözlüklerde aradıklarını kolayca bulamadıklarını söyleyebiliriz. Bunun en önemli sebebi öğrencinin ilk aşamada yeterli sözcük türeme bilgisine sahip olmamasıdır.Alfabetik bir sözlüğün bu sorunu önemli oranda gidermesi beklenir. Aradaki farkı daha net belirtmek için şu örneklemeleri yapabiliriz:


s_fi sözcüğü kök tertipli bir sözlükte v j-ıl


Türkçe Arapça Sözlük - Serdar Mutçalı - Dağarcıkmaddesi altında yer alır ve öğrencinin sözcüğü bulabilmesi için sözcükteki t ve o harflerinin türeme sonucu geldiğini bilebilecek sarf bilgisine sahip olmalıdır, alfabetik bir sözlükte ise sırası ile v o* ^' şeklinde araması yeterlidir.


kelimesi kök tertipli bir sözlükte Jij maddesi altındayer alır, dolayısı ile öğrenci kök kelimedeki _* harfinin düşmüş olabileceğini tahmin edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Alfabetik bir sözlükte ise sadece harf sırası ile araması yeterlidir ve sözcüğü sıralaması ile kolaylıkla bulabilir.


Çalışmanın öğrencilerimize faydalı olması temenni ederiz.VORAUSSICHTLICHES LIEFERDATUM

Weitere Länder


07 Juli Donnerstag-09 Juli Samstag

Aufgrund der von den Ländern ergriffenen Pandemiemaßnahmen können die Lieferzeiten variieren

Es wird vom Geschäft gesendet.

Wenn Sie einen gekauften Artikel nach Erhalt aus irgendeinem Grund zurückgeben möchten, müssen Sie dies innerhalb von 14 Tagen tun. Bei Abendkleidung beträgt diese Zeit 24 Stunden. Um diese Retoure vorzunehmen, müssen Sie sich zuerst mit Ihrem Sefamerve Account einloggen und einen Rückgabeanspruch erstellen. Weitere Informationen zur Retoure können Sie über HILFE - SUPPORT unter Rückgabe und Bestellung Stornierung finden.

Nachdem wir die Produkte erhalten haben, wird der Prozess für die Rückgabe gestartet und innerhalb von 3-5 Tagen vollendet.

Produktumtäusche sind jedoch nur für Einkäufe innerhalb der Türkei möglich.
Vielen Dank.