Ihr Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt

X
EINKAUF ABSCHLIEßEN
WEITER EINKAUFEN

Zeitschrift 1124

PRODUKT DETAILS
Rückgaben AGB

PRODUKTNUMMER :

829210
Fihristli Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması

Ürün Özellikleri :

Bilgisayar Hatlı Milyonlarca insanın Kur'ân-ı Kerim okumasını öğrendiği hattan.Okuması çok kolay bilgisayar hatlıRenk Mavi ve KahverengiAğırlık 0,64 gramBaskı Rengi 2 RenkBoy Hafız Boy 14 x 20 cmAğırlık : 676 gr Kapak Sert Kapakİç Kağıt Şamua Kağıt Kaliteli BasımCilt Şekli Sert KapakSayfa 640 SayfaFihristli Büyük FihristliMealli

Açıklama

Ashab-ı Bedir ve Şüheda-i Uhud1. Bölüm:Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe’, Vakıa, Cum’a Sûreleri, Haşir ve Bakara Sûrelerinin son âyetleriyle Hatim Duası 2. Bölüm: Cevşen-i Kebir Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Bu duâ Peygamber Efendimize, Uhud Savaşı sırasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir. 3. Bölüm: Evrâd-ı Kudsiye Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin (ks) tanzim ettiği Evrâd-ı Kudsiye‘nin yüz hasiyetinin ve faydasının bulunduğunu belirten Bedîüzzaman Hazretleri, Şâh-ı Nakşibend’in bu duâyı, Peygamberimiz’den (asm) mânâ âleminde ders aldığını belirtmektedir. 4. Bölüm: Delâili’n-Nur Peygamber Efendimize (asm) mânâ yönünden en mükemmel ve en câmî salâvâtları kapsayan bir duadır. 5. Bölüm: SekîneBediüzzaman’ın "esmâ-i sitte-i meşhure" olarak tâbir ettiği altı İsm-i A’zam’la birlikte bazı âyetlerin yer almaktadır. 6.Bölüm: Münâcât-ı Veyse’l-KarâniVeysel Karanî Hazretlerinin münâcâtı 7. ve 8. Bölüm: Duâ-i Tercüman-ı İsm-i Azam ve Duâ-i İsm-i AzamCenâb-ı Hakk’ın pek çok ismi zikredilerek yapılan dualar9 Bölüm: Münâcâtü’l-Kur’ân Hazret-i Osman’ın (ra) tanzim ettiği Münâcâtü’l-Kur’ân’daki duâ cümleleri, doğrudan doğruya ayetteki ifadelerden alınmıştır. Bediüzzaman bunun hakkında, "Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi kudsîdir" demektedir. 10. Bölüm: TahmidiyeAllah’ın ihsan ettiği nîmetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duânın, pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ olduğu belirtilmektedir.11. Bölüm: Hülâsatü’l-HülâsaAllah’ın varlık ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudâtın şehâdetini ihtivâ etmektedir. ve Acirc;yetü’l-Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Bediüzzaman, "Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir" demektedir. 12. Bölüm: Tazarru ve NiyazBediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatının Mesnev-i Nuriye mecmuasından alınmış dualarıdır.

İçindekiler

Yâsîn Sûresi 6 Fetih Sûresi 28 Rahmân Sûresi 46 Mülk Sûresi 62 Nebe Sûresi 72 Hatim Duâsı 82 Cevşenü’l Kebîr 84 Evrâd-ı Kudsiye 194Delâilü’n-Nûr 260 Sekîne 308 Münâcât-ı Veysel Karanî 314 Duâ-i Tercümân-ı Ism-i A’zam 320Duâ-i ism-i A’zam 338 Münâcâtü’l-Kur’ân 346 Tahmîdiye 448 Hulâsatü’l Hulâsa 496 Tazarru’ ve Niyâz-1 540 Tazarru’ve Niyâz-2 552 Tazarru’ve Niyâz-3 564Celcelutiye Kasidesi 576 Ashab-ı Bedir ve Şüheda-i Uhud 620
VORAUSSICHTLICHES LIEFERDATUM

Weitere Länder


23 August Dienstag-25 August Donnerstag

Aufgrund der von den Ländern ergriffenen Pandemiemaßnahmen können die Lieferzeiten variieren

Es wird vom Geschäft gesendet.

Wenn Sie einen gekauften Artikel nach Erhalt aus irgendeinem Grund zurückgeben möchten, müssen Sie dies innerhalb von 14 Tagen tun. Bei Abendkleidung beträgt diese Zeit 24 Stunden. Um diese Retoure vorzunehmen, müssen Sie sich zuerst mit Ihrem Sefamerve Account einloggen und einen Rückgabeanspruch erstellen. Weitere Informationen zur Retoure können Sie über HILFE - SUPPORT unter Rückgabe und Bestellung Stornierung finden.

Nachdem wir die Produkte erhalten haben, wird der Prozess für die Rückgabe gestartet und innerhalb von 3-5 Tagen vollendet.

Produktumtäusche sind jedoch nur für Einkäufe innerhalb der Türkei möglich.
Vielen Dank.